عمر اوجالان: تنها راه دست‌یابی به حل مسئله کورد، دیالوگ و پایان دادن به انزواست

عمر اوجالان نماینده پارلمان ترکیه از حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با وضعیت ترکیه در ادلب اظهار داشت که ترکیه به دلیل سیاستهای خود علیه کوردها در بحران قرار داشته و خواستار پایان دادن به انزوای عبدالله اوجالان شد.

‌عمر اوجالان نماینده اورفا در پارلمان ترکیه از حزب دمکراتیک خلق‌ها، وضعیت ترکیه در ادلب را مورد بررسی قرار داده و در این رابطه اظهار داشت که سیاستهای ترکیه در سوریه به منظور نابودی و از میان برداشتن کوردها بوده است.

ادلب بخشی از خاک سوریه است

عمر اوجالان گفت: ترکیه از یاد برده است که ادلب بخشی از خاک سوریه است. تا الان ترکیه مشغول هماهنگی و سازماندهی تروریستها بود. اکنون نیز مهمات و نیروی نظامی را به مناطقی اعزام می‌کند که تروریستها در آن حضور دارند. در اینجا کورد؛ ترک و ترکمن حضور دارند. تا کنون ترکیه در سوریه درصدد دست‌یابی به راه حل نبوده است. هدف اصلی ترکیه از میان برداشتن دستاوردهای کورد است. ترکیه صرفا یک هدف را دنبال می‌کند و آنهم عدم دستیابی کوردها به یک موقعیت سیاسی است. اکنون نیز ترکیه هزینه این سیاستهای خود را می‌دهد. اما تسویه حسابها صرفا با این حملات خاتمه نمی‌یابند. بلکه وضعیت بدتری را باید پیش رو تصور کنیم.

تروریستهای اعزامی به سوریه در ادلب حضور دارند

عمر اوجالان اظهار داشت که دولت‌های جهانی از ارتباطات گسترده ترکیه با تبهکاران در ادلب اطلاع دارد و اکنون این رابطه بیش از پیش مشهود شده است. اوجالان اظهار داشت که پیش از این نیز، احمد داود اوغلو به چشم تروریستها به داعشیان نگاه نمی‌کرد. تروریستهایی که درهای ترکیه به سوی آنها باز شده است، اکنون از طریق ترکیه به سوریه اعزام می‌شوند و در ادلب مستقر هستند. به همین دلیل است که ترکیه اکنون نه راه پس و نه راه پیش دارد. نه می‌تواند این تبهکاران را بار دیگر به ترکیه بیاورد و نه می‌تواند اجازه بدهد که در سوریه بمانند. اکنون به دلیل این تروریستهاست که ترکیه و رژیم سوریه در حال نبرد هستند. هر چند روسیه مستقیما به این مسئله اشاره نمی‌کند، اما روس‌ها با رژیم سوریه همکاری دارند.

تنها راه ممکن دیالوگ است

 اوجالان گفته‌های پیشین مسئول روابط خارجی حزب اتحاد دمکراتیک، صالح مسلم را مبنی بر اینکه زمان حساب پس دادن ترکیه فرا رسیده است به یاد آورده و اظهار داشت: ورود تبهکاران و استفاده آنان از سلاحهای شیمیایی و جنایات جنگی  آنها، دیر یا زود گریبان ترکیه را خواهد گرفت. ترکیه برای آنکه از این مسئله رهایی یابد هیچ چاره‌ای ندارد مگر آنکه اراده خلق کورد را مبنای تعامل قرار دهد، با کوردها دست به دیالوگ زده و انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد را خاتمه دهد. اگر به دلیل مسائل داخلی و مسئله کورد در ترکیه نبود، مسائل و مشکلات سوریه نیز راه حلی داشتند. اما در نهایت رفته رفته به سوی دست‌یابی به راه حل گام برداشته می‌شود. اکنون نه کورد و نه سوری‌ها تروریستها را قبول ندارند. ترکیه با سیاستهای خود هیچ دستاوردی را نخواهد یافت. همانگونه که صالح مسلم نیز گفته است، زمان مواخذه و حساب پس دادن ترکیه فرا رسیده است.