عید طواف حاج علی در شنگال برگزار شد

خلق شنگال علی‌رغم قتلعام، ستم و آوارگی به آداب و آیین خویش پایبند هستند و روزهای مقدس خود را جشن می‌گیرند. خلق شنگال امسال نیز عید طواف حاج علی را برگزار کرد.

طواف حاج علی در دومین روز گرامی داشته می‌شود. هزاران باورمند ایزدی در نخستین روز به زیارت آرامگاه حاج علی می‌روند، در آنجا خیرات خود را تقدیم می‌کنند و به پایکوبی می‌پردازند. در دومین روز نیز مراسم‌های آیینی برگزار می‌شود.

پیر حاجی خادم این آرامگاه به خبرگزاری فرات نیوز گفت:"جامعه ایزدی خیرات خود را تقدیم آرامگاه حاج علی می‌کنند. ما نیز این خیرات در جمع خلق تقسیم می‌کنیم. هر کسی بخواهد خیری کند آنرا به آرامگاه می‌آورد و ما آنرا میان خلق تقسیم می‌کنیم. دختران و پسران هم در گرامیداشت این عید به شادی و پایکوبی می‌پردازند."

غزال عزالدین یکی از دختران شنگال شرکت در این عید را مایه خوشحالی می‌داند و می‌افزاید که از اینکه با دوستان و رفقایش در شنگال می‌توانند جشن‌هایشان را برگزار کنند بسیار خشنود است.

خیرو خلف از ایزدی‌های شنگال با تبریک عید طواف حاج علی به تمامی ایزدیان گفت:"با اینکه ما در ماه آگوست با قتلعام‌های بزرگی مواجه شده‌ایم اما همچنان اراده خود را حفظ کرده‌ایم و به تمامی روزهایمان معنی می‌بخشیم."