فوزا یوسف: از طریق توطئه بین‌المللی خواستند اراده کورد را درهم بشکنند [بخش دوم]

در این بخش فوزا یوسف بر تاثیرات توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه بر خلق کورد اشاره کرده و اظهار داشت که ۱۵ فوریه آغاز قتلعام جدیدی علیه کوردهاست.

فوزا یوسف عضور شورای هماهنگی جنبش جامعه دمکراتیک در بخش دوم گفتگوی خود، وضعیت کوردستان و توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه را مورد ارزیابی قرار داد. در این بخش فوزا یوسف بر تاثیرات توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه بر خلق کورد اشاره کرده و اظهار داشت که ۱۵ فوریه آغاز قتلعام جدیدی علیه کوردهاست.

فوزا در این بخش اظهار داشت که از طریق توطئه بین‌المللی درصدد بر آمدند که اراده کورد را درهم بشکنند. در مقابل این خواست، مبارزه سازماندهی شده تقویت شد و نیروهای خارجی نیز تا کنون هیچ پروژه‌ای را برای رهایی خلق‌های فرودست ارائه نکرده‌اند. به همین دلیل ملت دمکراتیک می‌تواند راه حل به شمار رود.

در رابطه با تحولاتی که در کوردستان در حال وقوع هستند و ارتباط این تحولات با  توطئه با ۱۵ فوریه، همچنین اراده خلق‌ها برای حفظ خط دمکراسی و ملت دموکراتیک، فوزا یوسف عضو جنبش جامعه دمکراتیک TEV-DEM با خبرگزاری ژن نیوز به گفتگو پرداخت.

ژن نیوز: چه ارتباطی بین جنگ خاورمیانه و توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه می‌توان ترسیم کرد؟

- فوزا یوسف: در منطقه خاورمیانه جنبش آزادی و افکار آقای اوجالان تاثیرگذار بوده‌اند. امروزه ما می‌بینیم که وضعیت کل منطقه رو به فروپاشی می‌رود. نه فقط وضعیت کوردها، بلکه وضعیت تمامی خلق‌های ساکن خاورمیانه در معرض تهدید واقع شده است. در ابتدا این تصور وجود داشت که فقط کوردها هدف این تهدیدات و حملات قرار می‌گیرند و دیگر جوامع را نیز متقاعد کرده بودند. اما با تحمیل جنگ و حمله به کوردها، در واقع این حمله علیه تمامی خلق‌های منطقه بود و ادامه نیز پیدا کرد. می‌توان گفت که توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه، اعلان جنگی علیه هویت و اراده سیاسی خلق کورد بود. از این طریق درصدد برآمده بودند تا با دستگیری آقای اوجالان، اراده یک جامعه را درهم بشکنند و بدون هیچ خواست سیاسی، کورد را با قتلعام روبرو کنند.

در ماه فوریه علیه قیام شیخ سعید توطئه کردند، در ۹ اکتبر، در روزی که آقای اوجالان از سوریه خارج شد، به گری سپی و سریکانی حمله شد، به همین دلیل لازم است که کورد، این تاریخ و این رویدادها را فراموش نکند. دشمنانمان این روزها را با دقت به خاطر سپرده و روز این رویدادها را برای مقاصد خود مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. باید ما تاریخ خود و رویدادهایی را که به یکدیگر گره خورده‌اند، از یاد نبریم. اگر ما بخواهیم توطئه‌گری تحمیل شده علیه کورد را خنثی کنیم، لازم است که سیستمی را که در امرالی ایجاد شده است در هم بشکنیم. سیستماتیک‌ترین جنگ علیه کورد، در امرالی به پیش برده می‌شود. در همین راستا است که توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه را می‌توان آغاز قتلعامی جدی علیه کورد دانست. مبارزه خلق کورد در مقابل این توطئه وظیفه خلق کورد محسوب می‌شود. وضعیت روژآوا و باشور کوردستان نیز به نوعی بازگو کننده این وضعیت است.

عبدالله اوجالان می‌گوید که حل مسائل و مشکلات خاورمیانه، منوط به ایجاد ملت دمکراتیک است. عملی کردن این ایده می‌تواند از سوی دولت‌های بزرگ به چه واکنشی منجر شود؟

- بدون گمان امروز، نیروهای خارجی و منطقه‌ای نیز هیچ پروژه ای را برای رهایی خلق‌های فرودست و ایجاد آینده‌ای با ثبات ندارند. خارج از پرسپکتیو ملت دمکراتیک، دیگر پرسپکتیوها بر مبنای فاشیسم و نابودی هویتهای دیگر بنا شده‌اند. منطقه ما نیازمند استقرار پارادایم جدیدی است. اگر نقشه راه ما به صورت اصولی پیاده نشود، آسیبهای جدی را از خود بر جای می‌گذارد و در این میان مشکل اساسی ما در وجود مشکلات خاورمیانه، حضور ملت-دولت است. در مقابل ملت-دولت لازم است که بدیلهای جدید توسعه یابند، یا در غیر اینصورت درگیریهای بین خلق‌ها، مذاهب و ادیان همچنان ادامه یافته و باعث نابودی می‌شود. به همین دلیل پرسپکتیو ملت دمکراتیک آقای اوجالان، برای تمامی خلق‌های منطقه می‌تواند به کلیدی برای راه‌حل تبدیل شود.

پروژه ملت دمکراتیک بر اساس تک هویتی بودن شکل نگرفته است،  تمامی هویتهای خارومیانه را در بر می‌گیرد. عدم توجه به غنای هویتهای خاورمیانه می‌تواند کاستی به شمار رود. نیروهای حاکم به منظور پیشبرد و تحکیم هژمونی خود، تمامی هویتها را به دشمنان یکدیگر تبدیل می‌کنند. به همین دلیل ملت دمکراتیک کلید راه حل، آزادی و برابری است. مسائل و مشکلات خاورمیانه از این به بعد می‌توانند از طریق پرسپکتیوهای ملت دمکراتیک حل و فصل شوند. در میان تابلوی خاورمیانه، اگر رنگهای موجود به شیوه‌ای درست بازتاب داده شده و بر مبنای واقعیتهای خود بها داده شوند، ما می‌توانیم در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفتهای بزرگی حاصل کنیم. با پرسپکتیوهای ملت دمکراتیک جهانی بهتر خلق می‌شود.

نیروهای منطقه تلاش می‌کنند تا سیستم ملت-دولت را حفظ و حراست کنند. اما این سیستم دچار ناکارامدی شده است. در بعد اقتصادی و سیاسی نیز دچار ورشکستگی شده است. در کشورهایی مانند لبنان، عراق و ایران بی‌ثباتیهای فراوانی وجود دارند. تمامی این موارد نشات گرفته از حضور ملت-دولت است. امروز در شمال-شرق سوریه پروژه ملت دمکراتیک امید بخش به نظر می‌رسد. این سیستم مبنای سیاست دمکراتیک را ایجاد می‌کند و می‌تواند به مبنایی برای جامعه آزاد تبدیل شود. در این پروژه، زنان از آزادی برخوردار هستند، نیروهای حاکم حتی این مسئله را نیز به عنوان تهدیدی برای خود قلمداد می‌کنند، به همین دلیل تلاش می‌کنند تا به هر قیمت ممکن این پروژه را از میان بردارند. مدل شمال-شرق سوریه تمامی خلق‌های این منطقه را نمایندگی می‌کند.

به منظور خاتمه دادن به توطئه بین‌المللی و ایجاد حیاتی جدید، چه باید کرد؟

- برای خاتمه دادن به توطئه بین‌المللی علیه آقای اوجالان، لازم است که ما علیه سیستم دشمنی با خلق‌ها مبارزه کنیم. آقای اوجالان برای ایجاد صلح و ثبات تلاش‌های بی‌نظیر و بزرگی را انجام داده است. امرالی کلید صلح است. اگر خواهان حل مسائل و مشکلات باشند، لازم است که امرالی را مبنا قرار دهند. به منظور خاتمه دادن به انزوای آقای اوجالان لازم است که تمامی میهن‌دوستان در مقابله با این سیستم غیر بشری، واکنش نشان داده و موضعگیری کنند. نقش پارادایم رهبر اپو در دست‌یابی به صلح بسیار مهم است. در توطئه بین المللی ۱۵ فوریه تلاش کردند تا امید را از ما بگیرند. در مقابل ما با جان و دل به مقاومت دست زدیم. به منظور درهم شکستن توطئه بین‌المللی باید حول ارزشهای ملی، اتحاد کنیم و این امر بسیار مهم ست. اگر ما فشارها و ستمکاریهای تحمیل شده بر امرالی بتوانیم خاتمه دهیم، آزادی کوردها می‌تواند تحقق یابد.