قرنطینه خانگی ١٢٠٠ نفر مشکوک به کرونا در سنه

به گفته‌ی رییس دانشگاه علوم پزشکی سنه قرنطینه شدگان افرادی هستند که با بیماران کرونایی در تماس بوده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سنه اعلام کرد، در حال حاضر ۱۲۰۰ تن در استان سنه در قرنطینه‌ی خانگی به سر میبرند.

فرزین رضاعی گفت، این افراد کسانی هستند که با بیماران کرونایی در تماس بوده‌اند و احتمال ابتلای آنها به کرونا وجود دارد و یا ممکن است ناقل ویروس باشند.

رضاعی در ادامه گفت، ماسک و وسایل لازم در اختیار این افراد قرار داده شده و آموزش‌های لازم به آنها داده شده است.

همچنین کادر بهداشت و درمان به طور مرتب با آنها تماس گرفته وجویای حال آنها هستند.

رئیس علوم پزشکی سنه گفت، به ویژه در شهر سقز بیشتر افرادی که بستری می‌شوند از همین افرادی هستند که در قرنطینه‌ی خانگی به سر می‌برند.

دکتر رضاعی افزود: بسیاری از جمله جوانان فکر می‌کنند به ویروس کرونا مبتلا نمی‌شوند و یا ویروس برای آنها خطری ندارد. اما جوانان نیز باید در نظر داشته باشند که ممکن است کسانی به طور خفیف به این ویروس مبتلا شوند اما چون ناقل ویروس هستند برای دیگران بویژه سالمندان بسیار خطرناک هستند به همین دلیل باید رفت و آمدهای خود را به شدت محدود کنند.