لیلا گوون: دولت مسئول تمامی رویدادهای امرالی است

لازم است که هر چه سریعتر دیدارها انجام شده و در رابطه با آتش سوزی بیانیه‌ای کامل برای افکار عمومی منتشر شود.

در ٢٧ فوریه جزیره امرالی که رهبر آپو در آن زندانی است دچار آتش سوزی شد. تا کنون نیز نمایندگان دولت اشغالگر ترک و نمایندگان کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا*  CPT در رابطه با وضعیت رهبر اوجالان هیچ بیانیه‌ای را صادر نکرده‌اند. خلق کورد و دوستان خلق کورد خواهان اطلاع‌رسانی دقیق در رابطه با وضعیت سلامت و امنیت رهبر آپو هستند.

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک ک.ج.د و نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها آتش‌سوزی امرالی و ارتباط آن را با فرایند کنونی مورد ارزیابی قرار داد.

وضعیت آب و هوا نشان می‌دهد که آتش سوزی نمی‌تواند ساده بوده است

لیلا گوون خاطرنشان ساخت که آتش‌سوزی روی داده در جزیره امرالی امری نمی‌تواند امری ساده تلقی شود. آقای اوجالان نیز بر این نکته انگشت گذاشته است که جزیره امرالی به عنوان یک جزیره ویژه انتخاب شده است. دولت در این جزیره تدابیر و تمهیدات لازم را در نظر گرفته است. چنان تدابیری که ٢۴ ساعته  می‌توانند تمامی مسائل را تحت نظر داشته باشند. وضعیت به گونه‌ای است که اگر در امرالی حتی یک برگ نیز تکان بخورد دولت می‌تواند از آن اطلاع یابد. به همین دلیل است که هر رویدادی که در امرالی روی دهد، به دولت ارتباط دارد.

این آتش‌سوزی و نحوه بیان آن نیز بسیار مهم است. در یک روز زمستانی مه آلود و بارانی، آتشی که ادعا شده است به دلیل تماس با برق شعله‌ور شده است، نمی‌تواند گسترش داشته باشد. زیرا همه چیز خیس است. این جزیره حتی در فصل تابستان نیز مه آلود و مرطوب است و گسترش آتش حتی جای گفتن هم نیست. بنابه این دلایل ما حتی فکر هم نمی‌کنیم که این آتش‌سوزی یک آتش سوزی ساده باشد.

مصادف شدن آتش سوزی در امرالی با موافقتنامه دولما باخچه معنادار است

لیلا گوون خاطرنشان ساخت که ذهنیت دولت در سالهای اخیر که هر گونه ظلم و ستمی را بر کوردها اعمال می‌کند، با روزهایی مصادف شده است که برای ملت کورد بسیار مهم است. لیلا در این رابطه گفت:

به منظور حل دمکراتیک مسئله کورد با دولت مذاکره و گفتگو شده است و در این فرایند توافقنامه دولما باخچه بسیار مهم ارزیابی می‌شود. مسئله کورد را که سالیان درازی دولت ترک از طریق انکار و امحا با ان برخورد می‌کرد، برای نخستین بار پیشرفت چنین مهم را به خود دید. در بلندترین سطوح دولتی، ١٠ ماده با هیات دولت قرائت شد و این برداشتن یک گام تاریخی بود. بدون تردید تا دست‌یابی به این قدم تلاشهای فراوانی انجام شده بود و در این میان زحمات آقای اوجالان بیش از تمامی دیگر زحمات بود. متاسفانه، این تلاشهای آقای اوجالان از سوی دولت خنثی شد. ما اکنون به خوبی این نکته را درک می‌کنیم که چرا دولت به هیچ وجه صادقانه با این مسئله برخورد نکرده است. دشمن همیشه توطئه و تاکتیک مشغول کردن را به پیش برده است. در کوتاه مدت از سوی عالیترین سطح دولت اعلام شد که دولما باخچه را به رسمیت نمی‌شناسند. و این آتش‌سوزی نیز یک روز قبل از ٢٨ فوریه روی داده است، این تصادف چقدر می‌تواند معنادار شمرده شود. در امرالی به راستی چه می‌گذرد؟ چرا در این روز باید آتش‌سوزی روی دهد؟ این موارد باید مورد تحقیق قرار گیرد. ذهنیت دولت، در سال‌های اخیر در رابطه با کورد، غیر از ظلم، قتلعام و تحمیل اشغالگری بر خلق کورد، چیز دیگری نبوده است. حملات علیه روژآوا در ٩ فوریه آغاز شدند، که با آغاز توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو مصادف بوده است، خلق کورد نسبت به چنین مسائلی حساسیت دارد، آن‌ها نیز بدین شیوه می‌خواهند حساسیت کوردها را هف قرار دهند.

کورد تمامی هزینه‌ها را مد نظر قرار می‌دهد

لیلا گوون اظهار داشت که دولت ترک با سیاستی که به رهبر آپو تحمیل می‌نماید، در واقع خلق کورد را امتحان می‌کند. لیلا در این رابطه اظهار داشت که دولت ترک همیشه این تاکتیک را به پیش برده است. برای نمونه در سال ١٩٩٩ با توطئه‌ای بین‌المللی رهبر آپو را به ترکیه بازگرداندند. خلق کورد در تمامی راهپیمایی‌هایش فریاد زد که نمی‌توانید روز ما تاریک کنید، این خلق بدن خود را به آتش کشید و با شیوه‌های مختلفی پیوند خود را به رهبر آپو نشان داد. به همین دلیل درک می‌شود که آقای اوجالان برای کورد چه معنایی دارد. اکنون در ترکیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ و بی‌ثباتی‌های این کشور را شاهد هستیم. آ.ک.پ براین باور است که به دلیل سیاستهای پلیدش بر کورد و کوردستان، توانسته است خلق کورد را مرعوب نماید. می‌خواهد خلق کورد را به سکوت و توقف وادارد، اما خلق کورد برای یک لحظه نیز متوقف نمانده است، برای یک لحظه نیز سکوت نکرده است.

لزومی نیست که دولت ترک، خلق کورد را بیازماید

لیلا گوون اظهار داشت که نوع برخورد دولت ترک با آقای اوجالان، برای کوردها بسیار حایز اهمیت است. خلق کورد آقای اوجالان را به عنوان رهبر خود دیده و بدین شیوه با وی برخورد می‌نماید. خلق کورد آقای اوجالان را مانند رهبری در می‌یابد که به یک خلق انکار شده، بدون هویت روحی جدید دمیده است. به دلیل این نوع نگرش خلق کورد به آقای اوجالان، این مسئله حایز اهمیت است. بنا به این دلایل لازم نیست که دولت ترک بار دیگر درصدد باشد که خلق کورد را بیازماید. خلق کورد با آقای اوجالان همذات‌پنداری داشته و هر گونه رنج و الم وارد شده‌ به وی را، رنج وارد آمده بر خود می‌داند. زیرا واقعیت خلق خود را در شخصیت وی بازتاب داده است. واقعیت خلقی که با ایدئولوژی و فلسفه وی در عرصه جهانی متبلور شد و اعلام وجود کرد، با موجودیت مستقل خود بپاخاست، ناشی از این روحی بود که آقای اوجالان آفریده است. به همین دلیل نوع برخورد با آقای اوجالان برای خلق کورد بسیار مهم است.

باید سریعا نسبت به وضعیت آقای اوجالان اطلاع‌رسانی شود

لیلا گوون در پایان سخنان خود افزود که به رغم بی‌عدالتی‌های انجام شده در امرالی، در وهله نخست کمیته منع حقوق بشر اتحادیه اروپا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را صرفا به عنوان تماشاگر نگریسته و در این رابطه اظهار داشت: این نهادهایی که با توطئه بین‌المللی همکاری کردند و با همکاری یکدیگر آن را طراحی کردند، تا کنون به هیچ شیوه‌ای عملی به این اندازه غیر دمکراتیک، را در دستور بررسی خود قرار نداده‌اند. در این رابطه قدمی انسانی برنداشته‌اند. لازم است که سریعا نسبت به وضعیت آقای اوجالان اطلاع‌رسانی شود. باید وضعیت و صحت آقای اوجالان و هر سه رفیق دیگر وی در این زندان از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع افکار عمومی رسانده شود و سریعا به جای دیگری منتقل شوند.

حضور آنان در جزیره‌ای با چنین ریسک بالایی، مایه پذیرش نبوده و شخصیتی که یک خلق وی را رهبر خود صدا می‌کند، نباید در چنین مکانی زندانی باشد. لازم است که به جای دیگری انتقال یابد.

منبع: ANHA