مادران مخموری: تا پایان حصر مخمور تحصن را ادامه می‌دهیم

مادران مخموری از اول سپتامبر در محکومیت حصر کمپ مخمور دست به تحصن زده‌اند. مادران اعلام کردند، تا زمان دستیابی به نتیجه به کنش خویش ادامه خواهند داد.

   ۵۰ روز از تحریم‌ کمپ پناهجویان مخمور (شهید رستم جودی) از سوی پ.د.ک می‌گذرد. مادران صلح کمپ مخمور در برابر این تحریم‌ها در ایست بازرسی پ.د.ک بست نشستند. این کنش در ۴ مین روز ادامه دارد.

   مادران صلح مخمور برای پایان دادن به تحریم‌ها ۴ روز قبل خواهان رفتن به هولیر و گفتوگو با مقامات پ.د.ک و حکومت اقلیم کردستان بودند. اما نیروهای پ.د.ک به تحقیر مادران پرداخته و به آن‌ها حمله کردند. آسایش پ.د.ک ورود به شهر را ممنوع کرده و مادران در اعتراض به تداوم حصر مخمور بست نشستند.

کارا: مریض‌هایمان می‌میرند
   مریم کارا از مادران صلح به اقدامات پ.د.ک اعتراض نموده و گفت، "دست از موضع خود بردارید، به حصر هزاران انسان پایان دهید. تمامی کردهای یکی هستند، بغیر از خودمان کس دیگری نداریم. برای انسانیت و آزادی فعالیت نمایید. به تحریمها پایان دهید. نیروهای آسایش مریض‌هایمان را بازمی‌گردانند و از معالجه‌ی آن‌ها جلوگیری می‌کنند. مریض‌های سرطانی برای درمان آمده اما نیروهای آسایش آن‌ها را بازمی‌گرداند. مریض‌هایمان عمل کرده‌اند اما آن‌ها را نیز بازمی‌گردانند. داروهای کمپ تمام شده‌اند اما از فرستادن دارو به کمپ جلوگیری می‌کنند."

وان: تا آخرین لحظه مقاومت خواهیم کرد
   شربت صالح وان اعلام کرد، "از مقامات اقلیم کردستان درخواست می‌کنیم به این تحریم‌ها پایان دهند. برای این (هدف) آمده‌ایم و تا زمان دستیابی به آن‌ اینجا خواهیم بود. ما مادران صلح هستیم. برای جنگ با هیچ کسی نیامده‌ایم. برای مبارزه در راه صلح آمده‌ایم. اینجا کردستان است و آمده‌ایم در اینجا زندگی کنیم. حتی فکر نمی‌کنند که چرا این مادران اینجا هستند."

ایلهان: راه مادران را می‌بندند
   لیلا آرزو ایلهان ریاست مشترک کمپ پناهجویان شهید رستم جودی اعلام کرد، تا هنگامی که حصر پایان نیابد به کنش خویش پایان نخواهند داد و افزود، " ۴۹ روز راه‌های هولیر را بر ما بسته‌اند. خواستیم به هولیر رفته و با مقامات و مسئولین گفت‌وگو نماییم اما آسایش از رفتنمان جلوگیری کرده و راه‌مان را بستند. به همین دلیل در مقابل آسایش بست نشستیم. هدفمان پایان دادن به تحریم‌ است. خواستار پایان دادن به تحریم هستیم. تا هنگامیکه موضع دشمنی با ما پایان نیابد، به کنش خویش پایان نخواهیم داد.

   تنها راه مبارزه کمپمان اتحاد ملی خلق کرد است. برای کردستان زندگیمان را فدا کرده‌ایم. اکنون نیز راه مادران را می‌بندند. تنها هدف این مادران مبارزه برای کردستان است. نباید راه را بر مادران ببندند. بایستی بدانند تا زمانیکه با مقامات گفت‌وگو نکرده و تحریم‌ها پایان نیابند، از اینجا نخواهیم رفت."