نیروهای مدافع خلق اسامی دو گریلای شهید را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای از شهادت دو گریلای خود در جنگ روز ١ ژوئیه (١ تیرماه ١٣٩٩) با ارتش اشغالگر ترک در منطقه خاکورک خبر داده است. یکی از گریلاهای شهید اهل جوانرو در استان کرماشان است.

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در رابطه با شهادت دو گریلای خود به نام‌های «ماسیرو» و «شاهو» اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"در گزارش روز ۴ ژوئیه اعلام کرده بودیم که روز ١ ژوئیه در منطقه ارموش واقع در خاکورک از توابع مناطق حفاظتی مدیا میان نیروهای ما و اشغالگران جنگ روی داده است. رفقای ما در این درگیری ضربات مهلکی را بر اشغالگران وارد کرده و رفقا ماسیرو و شاهو به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه‌های رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: یونس سرت

   کد سازمانی: ماسیرو بوتان

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - فاضل

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئیه ٢٠٢٠/ خاکورک


   نام و نام خانوادگی: آکو شاه‌مرادی

   کد سازمانی: شاهو جاف

   محل و سال تولد: جوانرو

   نام مادر – نام پدر: خیال- ستار

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئیه ٢٠٢٠/ خاکورک

سرزمین کوردستان شاهد تاریخی کهن بوده و مدرنیته دمکراتیک را در دامان اجتماعی خویش به ثمر رسانده است. زمینه‌های اجتماعی و تاریخی کوردستان این سرزمین را آماج حملات پیاپی سیستم سرمایه‌داری قرار داده و بر آن شدند تا به کوردستان پایان دهند. ذهنیت فاشیستی که خواستار نابودی کوردستان و خلق کورد است، تنها به قتلعام فیزیکی بسنده نمی‌کند بلکه خواستار ریشه‌کن کردن تاریخ مدرنیته دمکراتیک است که با موجودیت اجتماعی ملت کورد خلق شده است. رهبر آپو با فلسفه خویش ارزش‌های دمکراتیک را از نو طرح کرده و مبارزه آزادیخواهی را پیرامون این حقیقت به مبارزه‌ای تاریخی مبدل کرد. جنبش ازادیخواهی هر برهه از این مبارزه را با حماسه‌ای قهرمانانه زینت داد و مرحله‌ی نوینی از مبارزه را آغاز کرد. روحیه‌ی فدایی که در مقاطع جداگانه مبارزه خلق کورد به منصه ظهور رسیدند انقلاب آزادیخواهی را به پیروزی نزدیکتر کردند. رفقا ماسیرو و شاهو در میان جامعه کورد بزرگ شده و به قهرمان فدایی خلقشان مبدل شدند و مشعل آزادی را به دست گرفتند.

رفقایمان شاهو و ماسیرو علیه حملات اشغالگرانه و نقشه‌های دولت استعمارگر و فاشیست ترکیه به باشور و تمامی کوردستان با روحیه‌ای فدایی به اشغالگران حمله‌ور شدند و با مبنا قرار دادن راه حقیقت علیه ظلم و استعمار رژیم ترک جنگیدند. رفقا ماسیرو و شاهو اینچنین در برابر دولت اشغالگر ترکیه مقاومتی قهرمانانه از خود نشان دادند و تا آخرین گلوله خویش جنگیدند. از نخستین روز حملات اشغالگرانه به خاکورک تا لحظه شهادت با اراده‌ای راسخ و روحیه‌ای فدایی در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقا ماسیرو و شاهین و سپس به تمامی خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم که مشعل آزادی را که از شهیدان به امانت گرفته‌ایم به شیوه‌ای که شایسته شهدای قهرمان باشد به پیروزی برسانیم."