هجدهمین روز نشست اعتراضی در آمَد

تحصن شهروندان معترض به گماشتن قیم بر شهرداری کلانشهر آمَد وارد هجدهمین روز شد

   در هجدهمین روز تحصن اعتراضی آمَد بدران اُزتورک رییس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، رمزیه توسون، موسی فارس‌اوغلولاری، ایمام تاشچر، صالحه آیدنیز پارلمانتارهای حزب دمکراتیک خلق‌ها، مادران آشتی، روئسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و اعضای جنبش زنان آزاد و صدها شهروند دیگر در خیابان لیسه گرد هم آمدند.

افزایش تعداد معترضان
   انبوه معترضین شعارهای با مضمون "با مقاومت به پیروزی می‌رسیم" و "آمد مال ماست" سر دادند.

   تحصن امروز از ساعت ١١ آغاز شد. هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان افزوده می‌شود. تحصن در ساعت ١٣ به وقت محلی به پایان رسید. پلیس گرداگرد محل تجمع را به محاصره درآورد و از ملحق شدن هم‌میهنان دیگر جلوگیری به عمل آورد.