ه.پ.گ: رفیق هرکول تا آخرین نفس علیه دشمن جنگید و شهید شد

نیروهای مدافع خلق ه.پ.گ اعلام کرد که گریلایی با نام خلیل کایگوسوز (هرکول آرتیش) در شهر وان باکور کوردستان شهید شد. "وی تا آخرین نفس مبارزه کرد و شهید شد."

مرکز اطلاع رسانی و نشر ه.پ.گ در مورد شهید شدن گریلا خلیل کایگوسوز (هرکول آرتیش) که در ۲۴ ماه جولای در شهر وان شهید شد، بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه‌ی ه.پ.گ:

۲۴ ژوئیه/  ٢ مرداد در منطقه‌ی گلی زیلان اردیش از توابع شهر وان نیروهایمان مورد حمله‌ی ارتش اشغالگر ترکیه قرار گرفتند. در این درگیریها رفیقمان هرکول قهرمانانه در مقابل دشمن جنگید و شهید شد.

مشخصات شهید:

   نام سازمانی: هرکول آرتیش

   نام و نام خانوادگی: خلیل کایگوسوز

   محل تولد: سرت

   نام مادر و پدر: زینب، حمید

   محل و زمان شهادت: ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹- وان

رفیق هرکول در سال ۱۹٨۷ در منطقه‌ی دهی شهر سرت متولد شد و در سنین جوانی ستمگریهای دشمن را درک کرد. رفیق هَرَکول در سال ۱۹۹۶ به شهر دیلوک کوچ کرده و در آنجا با جنبش آزادی آشنا شده است و در سال ۲۰۰۷ به صفوف گریلا پیوسته است.

رفیق هَرَکول میخواست همه جا و هر زمانش را با این راه معنادار کند و بر این اساس در صفوف پ.ک.ک خود را بر اساس خط فدایی به پیش برد. با این تصمیم در سال ۲۰۱۴ به منطقه ی سرحد رفته و در آنجا به مبارزاتش ادامه میدهد. رفیقمان هرکول با تلاش و عشقش به رفقایش به مسئولیتهایش عمل میکرد.

وی در جنگی در منطقه‌ی زیلان تا آخرین نفس قهرمانانه در مقابل دشمن جنگید و شهید شد.

به خانواده و بستگان رفیقمان هرکول و همه‌ی خلق میهن دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم و دوباره عهد می‌بندیم که هدفمان را برای کوردستانی آزاد و رهبری آزاد محقق کنیم."