ه.پ.گ یاد و خاطره سه شهید هفتانین را گرامیداشت

ه.پ.گ در بیانیه‌ای هویت سه گریلای شهید هفتانین را گرامی داشته و می‌افزاید که مبارزه برای آزادی رهبر خلق کورد و کوردستان آزاد را به پیروزی می‌رساند.

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) با انتشار بیانیه‌ای مشخصات سه شهید هفتانین را منتشر کرد.

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"در حمله هواپیماهای جنگنده ارتش اشغالگر ترک در روزهای ٢ و ٩ آگوست ٢٠١٩/ ١١ و ١٣ مرداد ١٣٩٨ به منطقه هفتانین رفقا عمر دمیر، هاکان گوک و محمد اُزدمیر به شهادت رسیدند. مشخصات رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: عمر دمیر

   کد سازمانی: آندوک تاتوس

   محل و سال تولد: ارزروم- ١٩٩۶

   نام مادر – نام پدر: جمیله - صاحب

  تاریخ و محل شهادت: ٢ آگوست ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: هاکان گوک

   کد سازمانی: چکدار تولهلدان

   محل و سال تولد: قارص - ١٩٨٩

   نام مادر – نام پدر: گُل - عزیز

  تاریخ و محل شهادت: ٢ آگوست ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: محمد اُزدمیر

   کد سازمانی: گلهات بوتان

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: خزنه - سعید

  تاریخ و محل شهادت: ٩ آگوست ٢٠١٩/ هفتانین

ه.پ.گ در بیانیه خویش از مبارزات سه گریلای شهید آندوک، چکدار و گلهات تجلیل به عمل آورده است.

در پایان بیانیه ه.پ.گ آمده است: مراتب همدردی خود را با خانواده این سه شهید و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم. ما پیمان می‌بندیم که بیرق مقاومتی را که رفقای شهید به ما سپرده‌اند در اهتزاز نگه داریم و مبارزه رهبری آزاد و کوردستان آزاد را به پیروزی برسانیم."