٢٢ سال مانع‌تراشی دولت ترکیه برای باز کردن گور دسته‌جمعی ۴١ شهید

دولت ترکیه ۲۲ سال است از تحقیق در رابطه با گور دسته جمعی که در آن اجساد ۴۱ شهید دفن شده‌اند، جلوگیری می‌کند

سال ۱۹۹۸ در وان ۴۱ جنازه در یک گور دسته جمعی دفن شدند. جنازه‌ی محقق آلمانی آندره ولف و خواننده‌ی کورد هوزان هوگر نیز در میان این جنازه‌ها هستند. هنوز پس از گذشت بیست سال جنازه‌ها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده‌اند. برای خواننده هوگر سه بار درخواست رسیدگی مطرح شد اما در هر سه بار حکم به عدم تشکیل پرونده داده شد.

روز ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸ در روستای کلهی از توابع منطقه‌ی شاخی در استان وان، در یک حمله‌ی هوایی محقق آلمانی آندره ولف و هنرمند کورد هوزان هوگر(جازم تاتار) نیز به همراه ۴۱ عضو پ.ک.ک که ۳ زن در میان آنهاست، به شهادت رسیدند.

جنازه ی ۴۱ عضو پ.ک.ک ۲۲ سال است که در این گور دسته جمعی دفن شده‌اند و به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده‌اند. بر اساس اطلاعاتی که اهالی روستاهای اطراف به خانواده‌ها دادند آنها بارها به مقام‌های مسئول مراجعه کردند اما هیچ نتیجه‌ای بدست نیاوردند.

خانواده‌ی هنرمند هوزان هوگر و وکیل وی سه بار برای باز کردن این گور دسته‌جمعی به دادستانی مراجعه کردند، اما در هر سه بار دادستانی دستور به باز نکردن پرونده داد. دادستانی جمهوری ترک در شهر وان هر بار گفت؛"منطقه امنیت ندارد" و همچنین اعلام کرد؛"دلایل کافی وجود ندارد" و دستور عدم رسیدگی صادر شد.

خانواده‌ی هوزان هوگر آخرین بار در سال ۲۰۲۰ باز هم به دادستانی رفتند و دادستانی باز هم با بهانه‌ی "دلایل کافی وجود ندارد" درخواست خانواده‌ی او را رد کرد.

در همین مورد وکیل خانواده‌ی هوزان هوگر، توران اجه به دادستانی جمهور در وان رفت. وی طی یک درخواست کتبی خواهان باز کردن این گور دسته جمعی و تحویل جنازه‌ها به خانواده‌هایشان شد.

اجه گفت، صدور حکم عدم باز کردن این گور دسته‌جمعی بر خلاف قوانین ملی و بین‌المللی می‌باشد. وی اعلام کرد، بازرسی انجام نشده است.

دادگاه درخواست وکیل خانواده شهیدان را رد کرد

دادگاه جزایی وان نیز اعتراض وکیل اجه را رد کرد.

خانواده‌ی وی اعلام کردند که آنها توسط وکیل خود این پرونده را به دادگاه قانون اساسی خواهند برد.