پزشکی که خلق خود را انتخاب کرد

باگر بوران فارغ‌التحصیل از دانشکده‌ی پزشکی کوردی اندیشمند و روشنفکر بود. او راه سختی را انتخاب کرد. زمانی که داعش حمله کرد با آنها جنگید. در حمله‌ی دولت اشغالگر ترکیه به کمپ پناهجویان مخمور به صفوف شهیدان ملحق شد.

باگر بوران برای آنکه به وظیفه‌اش در قبال خلق خود عمل کند، در مقابل تبهکاران داعش جنگید و همیشه در خط مقدم بود. آنچه که استعمارگران به او می‌دادند را بدون شک و دو دلی رد کرد. در مخمور و در خط دفاعی جنگید و در ۶ دسامبر ٢٠١٧ در حمله هوایی ترکیه شهید شد.

 آن روزها که تبهکاران داعش شهرها را اشغال کرده بودند و با ترور جهان را وحشت زده نموده بودند، نیروهای کورد مقاومتی بزرگ انجام دادند. داعش در آگوست ۲۰۱۴ به کمپ پناهجویان مخمور حمله کرد. ساکنین کمپ نیروهای خود دفاعی ایجاد کردند. به همراه گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار جنگیدند. آنها نه تنها مخمور را آزاد کردند بلکه برخی از مناطق اطراف را نیز آزاد نمودند.

در این مرحله تعداد زیادی از جوانان کورد به مقاومت پیوستند و در شکست داعش نقشی فعال ایفا کردند. یکی از این جوانان نیز باگر بوران بود. آمد شیار که در همین مقاومت شرکت کرده و حتی در لحظه شهادت در کنار وی بوده است، در مورد باگر بوران گفت:

همه چیز را رها کرد و خود را وقف خلقش کرد

او شخصیتی بی‌آلایش و پیشاهنگ داشت. تحصیلات پزشکی داشت. زمانی که دید حملات علیه خلق ما در جریان است به صفوف مقاومت پیوست. آنچه سیستم به وی داده بود آنرا به کناری نهاد، برای دفاع از خلق خود به نیروهای خوددفاعی مخمور پیوست. علی رغم آنکه فرصت داشتن زندگی راحت را داشت، اما او راه دشوار را انتخاب کرد و برای خلق خود جنگید.

متفکر بود و از تقسیم داشته‌هایش لذت می‌برد

او جوانی متفکر، چابک و دانا بود و به همین دلیل توجه رفقا را به سوی خود جلب می‌کرد. دلسوز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بود. دلسوزی او تنها از روی احساس نبود بلکه از روی مطالعه و درک بود. فردگرا نبود بلکه دیدگاههایش را با رفقا در میان می‌گذاشت.

در هر زمینه‌ای به معیارها توجه داشت

هم زمانی که شوخی می‌کرد و هم زمانی که غمگین بود، در هر زمینه‌ای به معیارها توجه داشت. بسیار متواضع بود. در نشست و برخواست این را می‌شد فهمید. به ارزش‌هایی که آنها را تمثیل می‌کرد توجه داشت و هر گامی را آگاهانه برمی‌داشت.

برای آنکه از خلق خود دفاع کند، مسئولیت پذیر بود و در مقابل داعش ‌با فداکاری بسیار جنگید و همیشه در خط مقدم بود. مبارزات آزادی خلق را بالاتر از هر چیزی می‌دید. در حمله‌ی ۶ دسامبر ۲۰۱۷ دولت ترکیه به کمپ پناهجویان مخمور، به کاروان شهدای کوردستان پیوست.