پیام قدردانی قرارگاه مرکزی به نیروهای شرکت کننده در حمله گریلایی ١٩ آوریل جولمرگ

​​​​​​​فرماندهی ن.پ.گ با انتشار پیامی از عملیات موثر نیروهای گریلا در روز ۱۹ آوریل در ارتفاعات زاپ علیه نیروهای اشغالگر ترکیه قدردانی کرد

فرماندهی کل قرارگاه مرکزی نیروهای دفاع از خلق  در پیامی از عملیات نیروهای گریلا در روز ۱۹ آوریل /۳۱ فروردین علیه ارتش اشغالگر ترکیه در تپه‌ی کوردینه در زاپ تجلیل نموده و این حمله پیروزمندانه را به گریلا و خلق تبریک گفت.

 

در پیام ن.پ.گ آمده است:

"ما از عملیات گریلاهایمان علیه دشمنی که در کوی و برزن به مادرانمان یورش می‌برد قدردانی می‌نماییم و به همه‌ی فرماندهان و گریلاهایی که در این عملیات جای گرفتند درود می‌فرستیم.

 

در این عملیات نیروهایمان متحمل زیان نشده و ضربه‌ای سهمگین بر دشمن وارد نمودند. این امر حاکی از آن است که این عملیات در چهارچوب "شیوه‌ی نوین نبرد گریلایی" انجام گشته است. با این امید که عملیاتغهای بعدی در این راستا ادامه یابند به تمام رفقایمان در این منطقه درود می‌فرستیم و برای همه آنان آرزوی موفقیت داریم."

 

شایان ذکر است که شبیخون نیروهای گریلا به نظامیان ترکیه در ارتفاعات چله از توابع جولمرگ در ساعت ٢١:٣٠ روز ١٩ آوریل ١٢ ارتشی ترک کشته و ١٠ تن زخمی شدند. همچنین دهها سرباز دیگر پا به فرار گذاشته و سه نظامی مفقود گردیدند.