کاراسو: تاریخ محاصره مخمور را نخواهد بخشید

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان با اشاره به لزوم ارزیابی مجدد سیاستهای حزب دمکرات کوردستان، لغو محاصره اقتصادی کمپ پناهندگان مخمور اظهار داشت: تاریخ محاصره مخمور را نخواهد بخشید

   مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در برنامه Ulkeden –از میهن- شرکت کرده و در خصوص به اصطلاح 'منطقه امن' که تلاش می‌شود در شمال-شرق سوریه ایجاد شود، محاسبات مبتنی بر منافع دولت ترک در این منطقه، حملات اشغالگران به جنوب کوردستان و محاصره کمپ پناهندگان مخمور سخن گقت.

   کاراسو اظهار داشت که آنها [حزب حاکم] در ترکیه دچار شکست شده‌اند، اما با ورود به روژآوا، اینجا و آنجا می‌گویند که پیروزی و سربلندی خود را مجددا کسب خواهند نمود. انتهای این سیاست به کجا ختم خواهد شد، معلوم نیست. حاکمیت آ.ک.پ/ م.ه.پ هر کسی را که در مواجهه با خود می‌یابد، این مسئله را ایجاد کرده و از همین رو لازم است که همه در این رابطه فکر کنند. این مسئله مقاومت با جهان نیست. چنین مسئله‌ای وضعیت و قدرت آنها را بازتاب می‌دهد. این مسئله بپاخاستن در مقابل جهان نیست، در داخل نیز به منظور فریب جامعه، به منظور تداوم حمله به دمکراسی و خلق کورد که گویا در مقابل جهان بپاخاسته است، خود را نشان می‌دهند. باید این مسئله را بدینگونه درک کرد. بدین علت که نیازمند دست‌یابی و کسب یک پیروزی هستند، تلاش دارند تا به روژآوا حمله نمایند. اما درهم شکسته شده‌اند، کمک و حمایت جامعه نیز از دست خواهد رفت، تصور می‌کنند که وارد روژآوا شده و با رسیدن به آنجا فریاد فتح و پیروزی سر دهند، به جهانیان نشان دهند که ما جرابلوس و باب را فتح کردیم، اینجا را نیز فتح خواهیم کرد. اما در باتلاق سوریه گیر کرده‌اند، ترکیه وارد سوریه شده است و این مناطق به باتلاق ترکیه مبدل خواهند شد.

به منظور استفاده از کارت پناهندگان، مدتی آنها را پناه دادند
   کاراسو گفت: دلیل اینگه خواهان حمله به روژآوا هستند تداوم حاکمیت خودشان است. مگر ترکیه چه حقی دارد؟ هیچ کس نمی‌پرسد که چرا تلاش دارد وارد شمال و شرق سوریه شود؟ مساله شمال و شرق سوریه به ترکیه چه ارتباطی دارد؟ بدین منظور هر روز بهانه‌ای می‌تراشند، پیش از این می‌گفتند از این منطقه ترکیه تهدید می‌شود، اما اکنون آشکار شده است که این ترکیه است که موجودیت کردها، حیات آزاد کردها را تهدید می‌کند. اکنون نیز می‌گوید پناهندگان را در این منطقه [روژآوا] اسکان می‌دهم، ترکیه چه کسی را در این منطقه اسکان می‌دهد؟ این پناهندگان را به این منطقه کشانده‌ای و در این رابطه دیگر نیروهای جهانی دچار حماقت شدند. یا مستقیما در این رابطه به اردوغان چیزی نمی‌گویند. ترکیه ٨٠ درصد پناهندگان را در خود جای داد و این کار را با نیت و مقاصد پیش بینی شده انجام داد. تلاش نمود تا با جای دادن این پناهندگان، النصره و داعش را کنترل نماید و با کنترل بر آن، در کنترل سیاستهای سوریه تاثیرگذار باشد. برای پناهندگان نیز پولی خرج ننمود، از آنها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده کرده و از این طریق اقتصاد خود را سر پا باقی گذارد، ترکیه حتی یک ریال نیز هزینه نکرده است، اگر نیز هزینه کرده باشد، در مقابل ١٠ ریال ١٠٠ ریال کسب کرده است و افزایش قیمت و نیروی کار ارزان انها، بهره برده است.

   این سخن که پناهندگان را در به اصطلاح منطقه امن جای می‌دهد صرفا برای مشروعیت بخشی به اشغالگری است. کاراسو اظهار داشت که ترکیه از طریق پناهندگان جهان را تهدید می‌کند. تلاش دارد تا حمله به شرق فرات را نیز با این گفته که پناهندگان را به این منطقه اعزام می‌نمایم، مشروعیت بخشد. به منظور کسب حمایت خارجی و داخلی به چنین اقدامی دست می‌زند. البته این مساله دشمنی با کوردها بوده و بقیه توجیه هستند. هدف اصلی اینست که مدیریت آزاد و مستقل کوردها را از میان بردارند. به منظور دمکراتیزاسیون سوریه زمینه‌ای ایجاد شده است و تلاش دارد تا این زمینه را از میان بردارد. زیرا دمکراتیزاسیون سوریه، ترکیه را تهدید می‌نماید. پیش از این نیز ما گفته بودیم که اگر ترکیه به دمکراسی دست یابد، کوردها از آن بهره خواهند برد. ترکیه نیز از همین مسئله می‌ترسد. در داخل کشور نیز با دمکراسی دشمنی می‌ورزند، براین باورند که اگر در خارج از ترکیه دمکراتیزاسیون روی دهد، این مسئله بر ترکیه نیز تاثیرگذار خواهد بود و از همین رو با دمکراسی دشمنی می‌ورزند.

دولت ترک همانند راهزنان است
​​​​​​​   کاراسو در ادامه سخنان خود افزود: دلیل حملات، دشمنی با کوردهاست. در غیر اینصورت [سوریه و روژآوا] چه ارتباطی با ترکیه دارد؟ چرا ترکیه در این منطقه باید نیروی گشتی داشته باشد؟ ترکیه در این منطقه چرا باید دخالت کند؟ بسیار خوب؛ به منظور اینکه در روژآوا جنگی شکل نگیرد، تعاملاتی در سطح محدود شکل گرفته است. اما تعامل محدود در خصوص ترکیه هیچ نتیجه‌ای را به دنبال نخواهد داشت. زیرا دولت ترک مانند راهزنان است.

باید خلق سازماندهی شود
​​​​​​​   مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان با اشاره به سازماندهی خلق گفت: در شمال سوریه تنها راه ممکن سازماندهی جامعه است، باید جامعه سازماندهی شود و برای مقاومت آمادگی داشته باشد. اشتباه است که به فلان دیپلماسی، یا بهمان دیپلماسی اتکا و اعتماد کرد؛ این مسئله خودفریبی بیش نیست. تنها اگر خلق برای مقاومت و مبارزه آمادگی داشته باشد، دیپلماسی و سیاست واجد معنا می‌گردد. و اگر خلق برای مقاومت آمادگی ندشته باشد، از خود عشقی برای مقاومت نشان ندهد، نشان ندهد که برای مقاومتی جانانه آماده است، در آن زمان هیچ معنایی برای سیاست و دیپلماسی باقی نخواهد ماند. از این بعد، باید جامعه سازماندهی شود. باید نیروهای دفاع مشروع حضور داشته باشند. از ٧ ساله تا هفتاد ساله باید برای این نبرد آماده گی داشته باشند. جنگ خلقی بدین شیوه است. جنگ آزادی بدینگونه‌ست.

به اندازه‌ای که سازماندهی شده و نیرومند باشی وجود خواهی داشت
​​​​​​​   کاراسو اظهار داشت که دولت ترک در هر منطقه‌ای علیه کوردها به اعلان جنگ دست زده است. در شمال کوردستان، جنوب و روژآوای کوردستان. تا زمانی که در ترکیه مسئله کورد به راه حلی دست نیابد، موجودیت کوردها را نمی‌پذیرد. در این رابطه فکر کنید، با شهرداران مشترک آمَد دیدار صورت می‌گیرد، قیامتی بر پا می‌شود، در ارتباط با انتصاب گماشتگان به شهرداریها نیز سلیمان سویلو گفت: زمانی که ما در کوهها به نبرد با آنها دست می‌زنیم، انتظار دارید آنها را آزاد کنم؟ واقعیت این است. اکنون در شمال کوردستان با کوردها به جنگ می‌پردازند. در جنوب کوردستان جنگی را علیه کوردها براه انداخته‌اند، آیا حیات آزاد و دمکرات شما کوردها را قبول می‌کنند؟ به منظور تخریب و از میان برداشتن این تجربه به هر کاری دست می‌زنند. در هر جایی سازماندهی وجود داشته باشد، می‌توان خود را تحمیل و فرض کرد و از حملات ممانعت به عمل آورد. مهمترین مسئله دیگر در این رابطه مشروعیت است. انقلاب روژآوا در جهان مشروعیت یافته است.  از این مشروعیت نیروی بزرگتری نیست. مشروعیت بزرگترین منبع قدرت است. علیه داعش مبارزه نموده است، در کوبانی داعش را درهم شکسته است. در شمال سوریه داعش را در هم شکسته است. حمایت و هواداری خلقهای جهان را به سوی خود جلب کرده است. این نیرو بزرگترین قدرت است، نه هواپیماهای جنگی و اکتشافی دولت ترک.

حمله کنید تا نتیجه آن را ببینید
​​​​​​​   کاراسو در ادامه سخنان خود اظهار داشت: به محض نشان دادن عشق و تصمیم به مقاومت، خلق همبستگی خود را اثبات خواهند کرد. دادن هزینه‌ها را بنگرید، این همان نقطه‌ای است که ترکیه را درهم خواهد شکست. شاید نیز این منطقه، همانجایی باشد که ترکیه در آن شکست خواهد خورد. تمامی کوردها نیز در این رابطه حمایت و پشتیبانی خواهند نمود. بدین منظور، اشتباه است که منتظر و مترصد دیدارها ماند، که دیدارها به چه نتیجی ختم شدند؛ که نتیجه دیدارهای آمریکا و ترکیه چه بودند؟ این شیوه از تفکر اشتباه است. سیاست‌ورزی بدین طریق امکان پذیر نیست. سیاست اجتماعی، جنگ انقلابی خلق بدینگونه امکان پذیر نیست. نباید به این مسئله وقعی گذاشت، باید برای نیروی خود اهمیت قایل شد. در این رابطه سوالاتی مطرح می‌شوند؛ چه اندازه دست به سازماندهی زده‌اید؟ خلق در فلان منطقه تا چه میزان خود را سازماندهی کرده است؟ تا چه حد به عشق و اراده خلق اهمیت داده شده است؟ باید این مسائل را پاسخ داد. ترکیه می‌گوید من به این منطقه حمله می‌کنم. باید خلق منطقه نیز اینگونه بگوید: حمله کن تا نتیجه ان را ببینی. باید واکنش بر این مبنا باشد. البته در صورتی که جنگ درگیرد، بدون تلفات نخواهد بود، باید متحمل هزینه شد. باید برای این مسئله نیز آمادگی داشت.

دستاوردها با تحمل هزینه کسب شده‌اند و با تحمل هزینه نیز حراست خواهند شد
​​​​​​​   کاراسو گفت این یک بازی است. دولت ترک بازی می‌کند. به موازنه قوا می‌نگرد و زمانی که فرصت را مناسب تشخیص دهد به حمله دست می‌زند. برخی از نیروها نیز ترکیه را تشویق می‌کنند. البته این تشویق را نه در راستای منافع ترکیه، بلکه جهت اخذ امتیازاتی از ترکیه انجام داده و ترکیه را در این مناطق تحت فشار قرار می‌دهند. بلی، اگر ترکیه وارد این مناطق شود تحت فشار قرار خواهد گرفت و این منطقه به باتلاق تبدیل می‌شود.

اما در صورتیکه خلق مقاومت کند، این خلق است که از طریق این جنگ محق قلمداد گشته و از مشروعیت جهانی برخوردار می‌شود. ترکیه به راحتی نمی‌تواند در این منطقه به نبرد بپردازد. هیچ کس چنین مسئله‌ای را قبول نمی‌کند. نه اعراب و نه ایران هیچیک این مسئله را قبول نمی‌کنند. جهان چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرد. از این زاویه است ک باید به مسئله نگریست. باید خق را سازماندهی کرده و عزم جدی برای جنگ را از خود نشان داد. تا کنون دهها هزار نفر شهید شده‌اند. با خون شهداست که پیروزی به دست آمده است. وضعیت کنونی به آسانی به دست نیامده است. اگر به آسانی نیز بدست آمده باشند، اما با تحمل هزینه حفاظت خواهند شد.  اگر با تحمل هزینه کسب شده باشند، باز نیز از طریق تحمل هزینه حراست و حفظ خواهند شد. باید بدینگونه شایستگی خود را در پیشگاه این شهدا نشان داد.

حزب دمکرات کوردستان تحلیل درستی از وضعیت سیاسی ندارد
​​​​​​​
​​​​​​​   کاراسو وضعیت جنوب کوردستان را نیز ارزیابی کرده و گفت: از نظر ما، حزب دمکرات کوردستان از وضعیت موجود سیاسی، جنگ سوم جهانی در خاورمیانه و اهداف دولت ترک درک درستی ندارد. در این رابطه اشتباه می‌کنند. تصور می‌کنند با در پیش گرفتن مثلا فلان نوع سیاست، تهدیدها را رفع کنند. سیاست دولت ترک کاملا آشکار است و صراحتا نیز آن را بر زبان می‌آورند. هدف آنها اجرای پیمان میثاق ملی است. یعنی حاکمیت بر موصل و کرکوک.

​​​​​​​   کاراسو ازحزب دمکرات کوردستان می‌پرسد که ایا سیاستهای ترکیه را در این رابطه می‌بینند یا خیر و در جواب گفت: مگر حزب دمکرات کوردستان نمی‌بیند که ترکها تلاش دارند تا روژآوا و جنوب کوردستان را کنترل کنند و این مناطق را به جولانگاهی برای گسترش و انتشار ملیت ترکی تبدیل کنند؟ مگر نمی‌بینند که ترکها چنین سیاستی را در پیش گرفته‌اند؟ شاید حزب دمکرات کوردستان براین باور باشد که می‌توانند چنین چیزی را کنترل کنند، بسیار خوب؛ چگونه؟ شاید بر این باورند که از طریق ارتباطاتی که با آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای غربی دارند این مسئله را کنترل کنند. این مسئله خودفریبی بیش نیست. بلی، می‌توانند دیپلماسی داشته باشند، اما آنچه که بینادین است اتحاد کوردها است که می‌تواند چنین مسئله‌ای را کنترل کند. از طریق مبارزه کوردها در شمال کوردستان می‌تواند چنین مسئله‌ای را کنترل نماید. زمانیکه مبارزه کوردها در شمال کوردستان به پایان رسد یا تضعیف شود، آنزمان است که هیچ کس را یارای مقاومت و ایستادگی در مقابل دولت ترک برای کنترل جنوب و روژاوای کوردستان نخواهد بود و هیچ کس نخواهد توانست این روند ار متوقف نماید و آن را بسیار قدرتمندانه به پیش خواهند برد از همین رو من دوستانه می‌گویم؛ سیاستهای حزب دمکرات کوردستان اشتباه هستند. این سیاست عدم شناخت دشمن است. عدم درک دشمن است. دولت ترک پیشاهنگ دشمنی با کوردهاست. باید این مسئله را درک کنند.

​​​​​​​   کاراسو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است که حزب دمکرات کوردستان سیاستهای خود را مجددا ارزیابی نماید. ما دشمن خلق ترک نیستیم. ما خواهان دمکراسی در ترکیه هستیم. ما با ذهنیت و درک موجود دشمنی داریم. ذهنیت کنونی دشمن کوردهاست. دشمن دمکراسی است. و اگر در این میان ترکیه کشوری دمکراتیک است که کوردها را می‌پذیرد، چرا نباید با ترکیه رابطه برقرار نمود؟ می‌توان با همه ارتباط برقرار کرد. اما سیاستهای موجود اشتباه بوده و ما ان را نقد می‌کنیم.

تصور کنید پ.ک.ک از میان رفت؛ آیا ضمانتی برای بقای حزب دمکرات کوردستان وجود دارد؟
​​​​​​​   کاراسو با خاطرنشان ساختن تحرکات سازمان میت در جنوب کوردستان اظهار داشت: هر روز دست به عملیات می‌زنند و صراحتا از عملیات مشترک میت و نیروهای مسلح ترکیه سخن می‌گویند. خصوصا در منطقه بهدینان که حزب دمکرات کوردستان در آنجا حضور داشته و میت و پاراستن مشترکا در این منطقه حضور دارند. ما از این مساله اطلاع داریم. حزب دمکرات کوردستان از این مسئله نفعی خواهد برد؟ دولت ترک تلاش دارد تا ما را نابود کند. امکان ندارد بتواند ما را از میان بردارد. اما بیایید تصور کنیم که ما را از میان برداشت، آیا حزب دمکرات کوردستان به پیروزی می‌رسد؟ واقعا سیاست و درک حزب دمکرات کوردستان غیر قابل درک است، به کدام عقلانیت خدمت می‌کنند؟ کاراسو خاطرنشان ساخت که آنها مایل به تنش با حزب دمکرات کوردستان نیستند، ما با دولت ترک مبارزه می‌کنیم. سیاستهای ما و حزب دمکرات کوردستان از یکدیگر متفاوت هستند. این مسئله‌ای سیاسی است. در میان تمامی احزاب کوردی این مسئله قابل مشاهده است. مسئله‌ای طبیعی نیز به شمار می‌رود. این مسئله مایه جنگ نیست. چهل سال است که با دولت ترک در جنگ هستیم و این مسئله امر جدیدی نیست. در سالهای ١٩٨٠ ارتباطات وسیعی [بین ما و حزب دمکرات کوردستان] وجود داشت؛ به همین دلیل باید حزب دمکرات کوردستان سیاستهای خود را مورد بازبینی مجدد قرار دهد. مسعود بارزانی چند روز قبل گفت: ما خواهان جنگ برادرکشی نیستیم. بسیار خوب، سخن بسیار دلنشینی است. اما علیه برادران آقای بارزانی جنگی به منظور نابودی در جریان است. تعامل و برخورد شما در این باره چگونه خواهد بود؟ کسانی که می‌خواهند برادران شما را بکشند، از سوی شما حمایت می‌شوند و به دلیل چشم‌پوشی شما رویدادهایی به وقوع می‌پیوندند. این مسئله چگونه است؟

با محاصر و تحریم کمپ پناهندگان در مخمور، حزب دمکرات کوردستان چه نفعی می‌برد؟
​​​​​​​   کاراسو محاصره تحمیلی بر کمپ پناهندگان مخمور را نیز ارزیابی کرده و در این رابطه اظهار داشت: مسئله مخمور، موضوعی ویژه است. مخمور مانند بوتان است. در منطقه بوتان پیش از این نیز مناسباتی با حزب دمکرات کوردستان وجود داشت. نزدیکترین منطقه به جنوب کوردستان است. حزب دمکرات کوردستان می‌داند که این پناهندگان چگونه و چرا به این کمپ آمده‌اند؟

​​​​​​​   کاراسو در این رابطه اظهار داشت که ساکنان مخمور به دلیل ظلم و ستم دولت ترک به این منطقه کوچ کرده و اکنون نیز آماج حزب دمکرات کوردستان واقع شده‌اند. آیا این مسئله رواست؟ خیر، باید این مسئله تغییر کند. وجود مشکلاتی بین پ.ک.ک. و پ.د.ک طبیعی است. ما از سیاستهای حزب دمکرات کوردستان ناراحتیم، آنها نیز احتمالا از برخی از سیاستهای ما ناراحت باشند.

​​​​​​​   اما نباید چنین امری بر خلق تاثیرگذار باشد. ما خلقمان را در جنوب و شمال کوردستان نسبت به این مسائل آگاه نکردیم. اکنون حزب دمکرات کوردستان مسائل و مشکلاتی را دارد، اما این درست و واقعی نیست که خلق، که پناهندگان تحت تاثیر این مسئله واقع شوند. حزب دمکرات کوردستان از این رویکرد چه نفعی خواهد برد؟ این رویکر صرفا در راستای منافع ترکیه بوده و در راستای منافع ترکیه آن را انجام می‌دهد. نباید بدینگونه باشد، نباید مسائل سیاسی بر خلق تاثیرگذار باشند. مخمور را محاصره کرده و از حضور کودکان در مدارس ممانعت می‌شود. کاراسو در این رابطه اظهار داشت که این سیاست، سیاستی استعمارگرانه است، سیاستی است که دشمن ان را به کار بسته است. اما آیا خلق دشمن است؟ ساکنان کمپ اقوامی را در میان حزب دمکرات کوردستان نیز دارند. از همین رو نباید ارتباطات سیاسی بر این بعد از روابط خلق تاثیرگذار باشند.

​​​​​​​   کاراسو اظهار داشت: که رویداد هولیر هیچ ارتباطی با ساکنان مخمور نداشته و رفقا نیز اعلام کرده‌اند که احتمال دارد میهندوستان کورد چنین اقدامی را انجام داده باشند و احتمال دارد عاملان آن به منطق بسیاری نیز سر زده باشند. ما اطلاعی نداریم؛ احتمال دارد که به مخمور نیز رفته باشند، یا نرفته باشند. شاید به سلیمانی و کرکوک و دهوک نیز رفته باشند.

تاریخ شما را نخواهد بخشید
   کاراسو در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت که باید حزب دمکرات کوردستان دست از این نحو از تعاملات خود بردارد. حزب دمکرات کوردستان یک حزب کوردی است. ما خواهان اتحاد کوردها هستیم. ما خواهان شفافیت ارتباط بین حزب دمکرات کوردستان و حزب کارگران کوردستان هستیم.  ما می‌خواهیم کوردها در جنوب کردستان متحد شوند، ما همین امر را برای روژآوا نیز می‌خواهیم. شورای میهنی کوردستان سوریه وجود دارد، باید این حزب نیز در این منطقه با کوردها متحد شود. گفته می‌شود که شورای میهنی کوردستان سوریه این مسئله را نمی‌پذیرد. می‌گویند که شورای میهنی کوردستان سوریه گفته است که بدین شیوه این مسئله را نمی‌پذیرد و با ارتش ترکیه خواهد بود. آیا چنین امری ممکن است؟ بگذارید بروند و به شیوه دیگری خود را سازماندهی کنند. مبارزه کنند، دست به تبلیغات بزنند. اما با تمامی این موارد تحریم و محاصره مخمور را تاریخ نخواهد بخشید. چه کسی خواهان این امر است؟ این خواست دولت ترک است،  به منظور تصحیح و شفافیت مناسبات با دولت ترک. این مسائل درست نیستند. باید دست از این رویکرد برداشت.