کارگران مهابادی معوقات مزدی سه و ۴ ماهه دارند

کارگران شهرداری مهاباد معوقات مزدی ۳ الی ۴ ماهه از شهرداری دارند.

   کارگران مهاباد در بخش خدماتی حدود ۳ تا ۴ ماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده و با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند.

   این کارگران که در قسمتهای مختلف شهرداری مانند فضای سبز، پاکبانی و نظافت مشغول هستند بعد از مدتها توانستند دستمزد یک ماه خود را دریافت کنند اما هنوز مشخص نیست دستمزد ۳ ماه دیگر آنها چه زمانی پرداخت میشود.

   شهرداری مهاباد کمبود نقدینگی و کاهش درآمدهای شهرداری را علت این تاخیر در پرداخت دستمزدها اعلام کرده و مدعی شده به محض دریافت نقدینگی دستمزد کارگران را پرداخت خواهند کرد اما مشخص نکرده است چه زمانی و چگونه نقدینگی لازم تامین خواهد شد.

   ورشکستگی شهرداریها در اکثر شهرهای روژهلات کوردستان کاملا محرز و آشکار است و بسیاری از شهرداریها قادر به پرداخت دستمزد کارگران و پرسنل خود نیستند و اعتراضات بسیاری توسط کارگران در این زمینه انجام شده است.