کمیته‌ی شهدای کودار: رژیم اشغالگر ایران نمی‌تواند آتشی که شعله کشیده را خاموش کند

در بیانیه کمیته شهدای کودار یاد و خاطره تمامی شهیدان اعتراضات آبانماه خلق‌های ساکن در ایران و خلق روژهلات کوردستان گرامی داشته شده و بر ضرورت تداوم راه شهیدان برای تحقق زندگی آزاد و برابر خلق‌ها تأکید شده است.

کمیته شهدای جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان در گرامیداشت شهیدان اعتراضات آبان ٩٨ خلق‌های ساکن در ایران و خلق روژهلات کوردستان بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

متن بیانیه کودار به این شرح است:

"همان‌طور که می‌دانیم مدتیست موج نارضایتی‌های دمکراتیک بخشی از کشورهای دنیا مانند شیلی، فرانسه، لبنان، عراق و چند کشور دیگر جهان و منطقه برای رسیدن به زندگی آزاد و دمکراتیک را در برگرفته است.

در ماه گذشته خلق کورد در روژهلات کوردستان و ایران برای به دست آوردن حقوق و هویت و آزادی خود، علیه فساد و ناعدالتی حکومت رژیم اشغالگر ایران به خیابانها آمدند. پس از انقلاب خلق‌های ایران و بویژه سالهای اخیر بار اول نیست که خلق‌های ایران نارضایتی دمکراتیک خود را اعلام می‌کنند. مطمئنا خواست خلق تنها محدود به بدست آوردن نان نیست که مسئولین رژیم تحت عنوان افزایش یارانه و مسائلی از این قبیل می‌خواهند خواسته‌های مردم را کوچک جلوه بدهند، بلکه برعکس خواست خلق‌ها ایجاد دمکراسی، عدالت، هویت فرهنگی و موجودیت اراده‌ی سیاسی و خودمدیریتی است.

جای تاسف است که یک بار دیگر رژیم اشغالگر ایران به شیوه‌ای دور از اخلاق و انسانیت با آتش و آهن پاسخ خواسته‌های مشروع معترضان را داد و بدون ترحم صدها تن را شهید کردند و هزاران تن نیز مفقود می‌باشند و تاکنون دستگیری و شهید کردن زیر شکنجه با هدف ترساندن جامعه ادامه دارد. اما حقیقت مبارزات دمکراتیک خلق‌ها، مسئولین رژیم را ناچار خواهد کرد که به این حقیقت اعتراف کنند که دیگر نمی‌توانند این آتش شعله کشیده که از عمق وجود خلق‌های آزادیخواه زبانه کشیده و با خون جوانان شعله‌ورتر شده را خاموش کنند.

به همین دلیل این حملات وحشیانه و فشار به خلق‌ها را محکوم و شرمسار می‌کنیم. با احترام یاد شهدای سایر بخشهای ایران و روژهلات کوردستان بویژه در شهرهای جوانرو، مریوان، سنه، کرماشان و بوکان را ارج می‌نهیم و در وجود آنها یاد همه‌ی شهدای راه آزادی را گرامی می‌داریم.

در پایان سلام و درود خود را به خانواده و بستگان شهدا و همه‌ی خلق‌های ایران می‌فرستیم. عهد خود را با شهدا دوباره می‌کنیم که تا رسیدن به اهدافشان بدون وقفه به مبارزاتمان ادامه خواهیم داد.

کمیته‌ی شهدای جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان-کودار

٢٠ آذر ١٣٩٨ / ١١ دسامبر ٢٠١٩"