کنفدرالیسم جوامع کوردستان: انقلاب روژاوا برای همیشه به نقطه امید خلق‌ها مبدل شد

ک.ج.ک با تبریک انقلاب روژاوا اعلام نموده است:" حملات هر اندازه نیز سنگین باشند نیک می‌داند که چگونه مقاومت کند؛ از اینرو برای همیشه به امید خاورمیانه و خلق‌های جهان مبدل مبدل می‌شود."

ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت سالروز انقلاب روژاوا بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است که: در هشتیمن سالگرد انقلاب روژاوای کوردستان، از شهیدانی که برای محافظت از این انقلاب جان خود را فدا کردند با اداین دین یاد می‌کنیم، برای جانبازان انقلاب در زندگی انقلابی آنان آرزومند پیروزی هستیم.

انقلاب روژاوا که روز ١٩ ژوئیه ٢٠١٢ در شهر کوبانی آغاز شد و سپس در دیگر شهرهای روژاوا گسترش یافت، از هم اکنون به عنوان بزرگترین انقلاب در خاورمیانه در تاریخ جای گرفته است. ما یکبار دیگر به آنانی که این انقلاب را به ثمر رساندند تبریک می‌گوییم."

در بیانیه آمده است:"انقلاب روژاوا نتیجه کارهای ٢٠ ساله بزرگ رهبر آپوست که در خاورمیانه و سوریه، بر مبنای پارادایم جامعه دمکراتیک، اکولوژیک و آزادی زن خلق شد."

ریاست مشترک شورای مدیریتی ک.ج.ک با اشاره به اینکه این پارادایم سرنوشت بشریت را در قرن ٢١ تعیین می‌کند و برای اولین بار در انقلاب روژاوا به مرحله اجرا درآمده است می‌افزاید:"از اینرو پس از آنکه این پارادایم در انقلاب روژاوا اجرایی شد، نیروهای ارتجاعی و بدخواهان در رأس آنان دولت ترکیه به دشمنی روی آوردند. کهنه‌پرستان و عقب‌مانده‌های خاورمیانه مرگ خود را در انقلاب روژاوا به چشم دیدند. تبهکاران مزدوره همچون گروهک النصره با حمایت دولت ترک و استفاده از مقرهایشان در داخل خاک ترکیه به نیروهای انقلابی در روژاوا بویژه در سریکانی حمله‌ور شدند. پس از آنکه این نیروها درهم شکسته شدند، سال ٢٠١۴ [دولت ترکیه] با دست داعش به انقلاب روژاوا، شنگال و باشور کوردستان حمله‌ور شد."

در بیانیه ریاست مشترک شورای مدیریتی کنفدرالیسم جوامع کوردستان آمده است:

"دولت ترکیه با دست داعش به کوبانی حمله‌ور شد و اینچنین درصدد خفه کردن انقلاب روژاوا بود. طیب اردوغان با اظهار اینکه «کوبانی سقوط می‌کند، در حال سقوط است» به همکاری آشکار خویش با داعش اعتراف کرد. زمانی که داعش نیرومند شده و کنترل مناطق فراوانی را بدست گرفت، اردوغان مراتب خوشحالی خود را بیان می‌کرد. ایچنین نشان داد که خلیفه واقعی داعش شخص اوست. اما نخست خلق باکور کوردستان  و سپس نیروهای دمکراتیک و انقلابی ترکیه و خلق‌های جهان با نیروهای انقلابی روژاوا در کوبانی مبتحد شدند. با مقاومتی تاریخی ۵ ماهه داعش را در هم شکسته و کوبانی را آزاد کردند. شکست داعش در کوبانی سرآغاز شکست‌های پی در پی آن مبدل بود.

خلق باکور کوردستان در پیروزی مقاومت کوبانی، در دفاع و پیشرفت انقلاب روژاوا سهم بزرگی را بر عهده داشتند. صدها گریلای ه.پ.گ و یژا ستار، صدها هوادار (سپماتیزان) پ.ک.ک به صفوف مقاومت کوبانی ملحق شدند. در این مقاومت صدها جوان باکور کوردستان، صدها گریلای ه.پ.گ و یژاستار به شهادت رسیدند. مقاومت پرسوس در مرز کوبانی، برداشتن سیم‌های خاردار در مرز و ورود سیل‌آسای به سوی جبهه‌های دفاع از کوبانی به سمبل این مقاومت مبدل شدند. از اینرو نقش پ.ک.ک و مبارزان اینترنشنال از چهار سوی جهان در محافظت و پیشرفت انقلاب روژاوا بسیار زیاد است. مشارکت افرادی که اندیشه‌های رهبر آپو را می‌پذیرند و شرکت افراد اینترنشنال در این انقلاب روحیه و کاراکتر این انقلاب را خلق کرده است. تا زمانی که جان، خون و رنج اینترنشنال‌های چهار سوی جهان و انقلابیون باکور کوردستان دیده نشود، روح، شیوه و خصوصیت انقلاب روژاوا درک نخواهد شد.

انقلاب روژاوا بنیان انقلاب دمکراتیک خاورمیانه است

انقلاب روژاوا نه تنها بنیاد انقلاب دمکراتیک سوریه، بلکه بنیان انقلاب دمکراتیک خاورمیانه است. سیستم آزادیخواه و دمکراتیک روژاوا به معیار دمکراسی و آزادی خاورمیانه مبدل شده است. انقلاب روژاوا قبل از هر چیز انقلاب زن است. از این جنبه در سرتاسر جهان بی‌نظیر است. انقلاب روژاوا با سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک خود و با خطمشی آزادی زنان که متکی بر جامعه دمکراتیک سازماندهی شده است به پیشاهنگ انقلاب‌های دمکراتیک قرن ٢١ مبدل شده است. از اینرو خلق‌های فرودست، زحمت‌کش، زنان، جوانان و تمامی نیروهای دمکراتیک به روژاوا چشم‌ دوخته‌اند. به عنوان عرصه‌ای که زندگی سوسیالیسم دمکراتیک که در عرصه عمل  به حاکمیت و دولت تکیه نمی‌کند جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ بشریت به خود اختصاص داده است.

انقلاب دمکراتیک با اندیشه ملت دمکراتیک در تمامی سوریه اشاعه یافت و به بنیان سوریه‌ای دمکراتیک مبدل گشته است. این خصیصه دمکراتیک [انقلاب روژاوا] هدف حمله مرتجع‌ترین و نژادپرستانه‌ترین نیروی خاورمیانه، یعنی دولت ترک قرار گرفت. در این زمینه انقلاب روژاوا به میدان جنگ خلق‌ها جهان و نیروهای دمکراتیک در یک جبهه و دولت ترکیه در جبهه مقابل مبدل شده است. انقلاب روژاوا به حدی که در هیچ کدام از انقلاب‌ها در سطح جهان دیده نشده است مورد حمایت خلق‌ها قرار گرفته است. اکنون نیز بزرگترین نیروی حامی انقلاب روژاوا ویژگی ژرف دمکراتیک، گستردگی آن و همبستگی خلق‌های جهان و دمکراسی‌خواهان است. انقلاب روژاوا و شمال-شرق سوریه که دارای چنین نیرویی است، حملات هر اندازه نیز سنگین باشند نیک می‌داند که چگونه مقاومت کند؛ از اینرو برای همیشه به امید خاورمیانه و خلق‌های جهان مبدل مبدل می‌شود.

خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان و کوردهای سراسر جهان در کنار انقلاب روژاوا جای گرفته‌اند. نیروی مقاومت انقلاب روژاوا بی‌همتاست. در این چارچوب انقلاب روژاوا و شمال- شرق سوریه که به ایستادگی خود ادامه می‌دهد تمامی حملات نیروهای ارتجاعی را در هم خواهد شکست، سوریه را به چنان كشوری مبدل می‌کند که به الگوی دمکراسی در خاورمیانه بدل شود."