کنگره ملی کوردستان: آنچه داعش نتوانست در باشور انجام دهد، ترکیه در حال انجام آن است

شورای رهبری ک.ن.ک در مورد حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه باشور کوردستان و تلاش‌های دولت ترکیه برای پاکسازی کوردها بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه‌ی کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) آمده است، ترکیه از لحاظ نظامی، جاسوسی، اقتصادی، آموزشی و رسانه‌ای از همه‌ی توان خود برای اشغال باشور کوردستان استفاده می‌کند و به طور مداوم شهروندان و فعالان مدنی را هدف قرار می‌دهد و آنها را شهید می‌کند.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است که دولت ترکیه شنگال، کمپ پناهجویان مخمور و هم‌وطنان شیلادزی را بمباران کرد و فقط در شیلادزی ۶ شهروند را شهید کرد.

متن بیانیه‌ی ک.ن.ک به شرح زیر میباشد:

آنچه داعش نتوانست در باشور کوردستان انجام دهد، ترکیه قصد انجام آنرا دارد

مدتهاست دولت اشغالگر ترکیه برای نابودی دستاوردهای خلق کورد در تلاش است. با همه‌ی توان و روشهای ستیزه‌جویانه‌اش، زمینه را برای اشغال و کنترل باشور کوردستان آماده می‌کند. ابتدا با انتقال نیروهای نظامی و ایجاد پایگاه و مقر نظامی و استقرار دستگاه جاسوسی خود شروع به کار کرد. سپس رام کردن زندگی اقتصادی و دخالت در آموزش و روشنفکری از راه رسانه‌های خود و رسانه‌های سایه را در پیش گرفت. سپس به بهانه‌ی هدف قرار دادن نیروهای پ.ک.ک صدها غیرنظامی و فعال را هدف قرار داده و آنها را ترور کرده است و این کار را یا از راه ترور به وسیله مزدوران جیره‌خوارش و یا توسط هواپیماهای جنگنده‌. دو روز قبل از آغاز این عملیات همه‌ی ما دیدیم چگونه چندین بار مناطق شنگال و کمپ پناهجویان مخمور را هدف قرار داده و مردم غیرنظامی را بمباران کرد. روز ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ یک بار دیگر با هواپیماهای جنگنده خود به جان مردم غیرنظامی و مقاوم شیلادزی افتاد و ۶ تن از فرزندان آنها را شهید کرد.

ما در کنگره‌ی ملی کوردستان ک.ن.ک علاوه بر آنکه به خانواده‌ی این شهدا تسلیت می‌گوییم، ترور دولت ترکیه را محکوم و شرمسار می‌کنیم. همچنین از خلقمان، نیروهای سیاسی و همه‌ی مردم کوردستان می‌خواهیم که همه با هم در مقابل این جنایت و تجاوز و اشغالگری دولت ترکیه بایستند و آنرا محکوم کنند. هم زمان از هر سه ریاست حکومت باشور کوردستان می‌خواهیم به وظیفه‌ی تاریخی خود در مقابل فاشیسم و اشغالگری حکوم آ.ک.پ ترکیه عمل کنند و سکوت نکنند. در غیر این صورت مردم کوردستان و تاریخ سکوت آنرا را زیر سوال خواهد برد. همچنین نباید به هیچ شیوه‌ای دستگاه‌های امنیتی و نظامی حکومت باشور کوردستان مانع اعتراضات و فعالیتهای مردم باشور کوردستان علیه این اشغالگری و لشکرکشی شوند بلکه باید با آنها هماهنگ و همکارشان باشند. هرگز در تاریخ صد ساله‌ی جنبش آزادیخواهی کوردستان مانند امروز دولت‌های اشغالگر دچار بحران ضعف نبوده‌اند. به همین دلیل برخوردهایی که در مقابل خلقمان و دستاوردهایش انجام می‌دهند به دلیل دست وپا زدن و شکست دیپلماسی و شکست‌های داخلیشان است. سنگ محک پیروزی اراده‌ی آزادیخواهانه‌ی خلقمان باور به نیرو و فداکاری خلق کوردستان و نیروهای میهن‌دوست است. اتحاد و هم‌سنگری نیروهای نظامی، همبستگی جامعه و نیروی دیپلماسی در یک سنگر مقاومت و مقابله با دشمنان، ضامن رسیدن به پیروزی و سربلندی کوردستان است. همان طور که روزی همه با هم در یک سنگر شانه به شانه دشمن بزرگ بشریت داعش را از میان برداشتیم، همان طور روئیاهای دولت اشغالگر ترکیه را نیز با شکست مواجه خواهیم کرد."