کنگره ملی کوردستان کشتار کوردهای فیلی را محکوم کرد

کنگره‌ی ملی کوردستان (ک.ن.ک) طی بیانیه‌ای قتل‌عام کوردهای فیلی را محکوم کرد.

بیانیه‌ی ک.ن.ک به شرح زیر می‌باشد:

"۴۰ سال از قتلعام کوردهای فیلی می‌گذرد. ۴٠ سال پیش رژیم بعث که آن زمان در قدرت قرار داشت علیه کوردهای فیلی قتلعام بزرگی انجام داد.

رژیم بعث به بهانه‌ی آنکه شهروند ایران هستند ۶۰ هزار کورد فیلی را در بغداد و شهرهای دیگر عراق نفی کرد. رژیم شناسنامه، اموال، خانه و املاک آنها را تصاحب کرد و حدود ۲۰ هزار جوان را دستگیر کرد که تاکنون نیز سرنوشت آنها مشخص نیست.

علی‌رغم آنکه ۱۷ سال از سقوط رژیم بعث می‌گذرد، اما حق کوردهای فیلی بدست نیامده و بی‌عدالتی علیه آن‌ها ادامه دارد. در حال حاضر نیز تحت فشار زیادی قرار دارند.

ما به عنوان کنگره ملی کوردستان این فاجعه تحمیلی بر کوردهای فیلی را محکوم می‌کنیم و از حکومت باشور کوردستان می‌خواهیم که از آنها صیانت به عمل آورد و تلاش کنند تا این ظلم تاریخی خاتمه یابد. برای بدست آوردن حقوق کوردهای فیلی نیاز به اتحاد و همبستگی و هم پیمانی است و با تلاشی مشترک کوردهای فیلی می‌توانند حقوق اجتماعی، سیاسی و آئینی خود را بدست آورند."