ک.ج.د: حصر امرالی به معنی جنگ و بحران است

ک.ج.د اعلام کرد، ادامه‌ی حصر امرالی به معنی جنگ و بحران است و از سازمانهای حقوق بشری و نیروهای بین المللی خواست که در مقابل حصر امرالی به وظیفه‌ی خود عمل کنند.

کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک ک.ج.د به مناسبت هفته‌ی حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است، "زمانی که سیستم کاپیتالیسم وارد دوران بحران می‌شود، جنگ، مرگ و کوچاندن و نقض حقوق بشر را آغاز می‌کند. در این چهارچوب در روز و هفته ‌ی حقوق بشر که جوامع نارضایتی خود را اعلام می‌کنند، نشان دهنده‌ی آن است که این شرایط ادامه نخواهد یافت. خواست خلقها که با بهار عربی آغاز شد، میلیونها تن به خیابانها آمدند و سطح مبارزات خلق کورد، بحرانها را عمیق‌تر کرد و به سمت راه حل و چاره یابی پیش می‌رود.

به عقیده‌ی ما فکر و پیشنهادهای آقای اوجالان برای خاورمیانه و مسئله‌ی کورد دلیل حصر امرالی می‌باشد. ادامه‌ی حصر نیز دلیل ادامه‌ی بحران است.

در ترکیه حکومت با تلاش به کودتای ۱۵ ژوئیه شانس درست کردن رژیمی به دلخواه خود را به دست آورد. به همین دلیل حداقل حقوق دمکراتیک را از بین برد.

اعمال علیه عرصه‌ی سیاست دمکراتیک، دستگیری‌ها و جایگزین کردن قیمها، تصرف اراده‌ی خلق، حق اعتراض، حملات بدون معیار از اعمال فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ هستند. یکی از این اعمال، موضع گیری مقابل کنگره‌ی ماست. حکومت با اعمال خود در مقابل جامعه، کشور را به عرصه‌ی دادگاهی نمودن تغییر داده است.

به دلیل تداوم جنگ و حملات، بودجه‌ی مردم برای اقتصاد جنگ و کاخ ها خرج می‌شود و خلق به سوی فقر و درماندگی قدم بر می‌دارد. سیاستهای نابودی زنان هر ساله، ادامه سیستم مردسالاری و رژیم کنونی ادامه دارد. این اعمال که در امروز که روز حقوق بشر است بیان می‌شوند، نقض بزرگ حقوق بشر است. نقض و پایمال کردن حقوق ابتدا در امرالی و در زندانها پذیرفته نمی‌شوند."