کنفدرالیسم جوامع کوردستان: تا به طور رسمی عذرخواهی نکنند، پرونده‌ی پالمه بسته نمی‌شود

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در مورد پرونده‌ی اولف پالمه که پس از ۳۴ سال از کشته شدنش بسته شد، اعلام کرد؛ تا از خلق کورد و پ.ک.ک عذرخواهی نشود این پرونده بسته نخواهد شد و تاکید نمود، باید به طور رسمی عذرخواهی صورت گیرد.

ریاست مشترک ‌شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در مورد بستن پرونده‌ی تحقیقات در مورد کشته شدن اولف پالمه نخست وزیر پیشین سوئد، اعلام نارضایتی کرد و در این زمینه بیانیه‌ای منتشر کرد.

پالمه نخست وزیر اسبق کشور سوئد در سال ۱۹۸۶ در رخدادی مشکوک ترور شد و در آن زمان مرگ وی به پ.ک.ک و خلق کورد نسبت داده شده بود.

ک.ج.ک در بیانیه‌ی خود اشاره کرد که بستن این پرونده شکسته شدن شکوه مردم سوئد است و برای خلق کورد هم به معنی نابرابری و بی‌عدالتی و بی‌احترامی است.

ک.ج.ک اعلام کرد، دولت سوئد باید درک کند که زمانی که کشته شدن پالمه را به پ.ک.ک نسبت دادند کار بسیار نادرستی انجام دادند و ضرر زیادی به خلق کورد وارد کردند. باید سوئد به طور رسمی عذرخواهی کند.

در بیانیه‌ی ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک آمده است:

"زیان بزرگی به مبارزات آزادی خلق کورد وارد کردند

اعلام شد که پرونده‌ی کشته شدن اولف پالمه نخست وزیر اسبق سوئد بسته شده است. اینگونه قاتلان وی مشخص نشده و این مسئله به تاریخ پیوست. این سند مایه‌ی شرم است. پیدا نشدن قاتلان او و عاملان این جنایت به ویژه برای خلق سوئد به قیمت شکسته شدن شکوه و کرامت آنهاست. مانع یافتن عاملان این جنایت شدند و در پایان هم پرونده بسته شد. پس از انجام جنایت قتل اولف پالمه، پ.ک.ک متهم شد و تحت نظر قرار گرفت. در سرتاسر جهان علیه پ.ک.ک کمپینهایی تشکیل شد. با این رخداد تلاش کردند پ.ک.ک را سازمانی تروریستی نشان دهند و افراد دمکراتیک را هدف قرار دادند. این کمپینها تا حدی هم به نتیجه رسیدند. اینگونه نه تنها پ.ک.ک بلکه همه‌ی خلق کورد را متهم کردند و زیان بزرگی به مبارزات آزادیخواهی خلق کورد وارد کردند.

چرا پ.ک.ک هدف قرار گرفت؟

اولف پالمه سیاستمداری بود که با موضع‌گیری‌های دمکراتیک و انسان دوستانه‌اش شناخته می‌شد. سیاستمداری بود که از جانب ناتو به عنوان تهدید دیده می‌شد. در آن زمان سیاستهای پالمه از طرف ناتو به عنوان تهدید گلادیوی ناتو که هدف دشمنی‌ با سیاسیالیسم رئال بود، دیده می‌شد. برای آنکه پ.ک.ک در ترکیه مبارزات رهایی‌بخش ملی را آغاز نکند، چون ترکیه یکی از سپرهای محکم ناتو علیه گلادیو است، کشتن پالمه را به پ.ک.ک نسبت دادند. برای آنکه ترکیه تحت فشار قرار نگیرد، تلاش کردند با پ.ک.ک دشمنی و مقابله کنند. برای آنکه مانع رشد و مشروع شدن مبارزات پ.ک.ک شوند، خواستند این جنایت را به پ.ک.ک نسبت دهند.

اهداف گلادیوی ناتو از این جنایت

گلادیوی ناتو در آن زمان در دستگاه‌های اطلاعاتی همه‌ی کشورهای عضو ناتو، قدرتمند بود. نقشه‌ی کشتن پالمه هم توسط یگانهای گلادیوی داخل دستگاه‌های اطلاعاتی سوئد طراحی ‌شد. اگر چه چندین بار هم در مورد این ادعا صحبت شد، اما هرگز به طور جدی بر روی آن کار نکردند. هر بار که در مورد آن صحبت شده، گفته می‌شود در مورد آن تحقیق انجام می‌شود، اما هدف آن فراموش کردن موضوع بوده است. در پایان هم پرونده بسته شد.

بستن پرونده به معنی شکستن شکوه خلق سوئد است

بستن این پرونده بویژه برای خلق سوئد و برای دمکراسی و اشخاص سوسیالیست، به معنی شکستن شکوه آنهاست. مشخص نشدن این جنایت و عاملان آن، بی‌احترامی به اراده‌ی خلق است. باید خلق سوئد و خلق‌های دمکراسی‌خواه این شرایط را نپذیرند و برای روشن شدن این جنایت باید اقدامات لازم را انجام دهند. پیدا نشدن قاتلان در مقابل سیاستمداران، نابرابری است و به این معنی می‌باشد که از آنها صیانت نشده است. ما معتقدیم که به ویژه خلق سوئد و نیروهای دمکراسی خواه اروپا به عام، این شرایط را نمی‌پذیرند و به طور جدی این پرونده را پیگیری می‌کنند.

بی‌عدالتی و بی‌احترامی به خلق کورد نیز می‌باشد

بستن این پرونده بی‌عدالتی و بی‌حرمتی به خلق کورد نیز می‌باشد. به دلیل این جنایت خلق کورد سال‌ها متهم شناخته شد. زمانی که در مورد این جنایت صحبت می‌شد، خلق کورد را یادآور می‌شدند. از لحاظ معنوی خلقمان و همچنین جنبش آزادی نیز متحمل زیان بزرگی شدند. پس از کشتن پالمه، پ.ک.ک را وارد لیست ترور کردند. اعلام پ.ک.ک به عنوان سازمانی تروریستی به امری عادی تبدیل شد. از این لحاظ مسئولیت سنگینی به عهده‌ی دولت سوئد است که پ.ک.ک را به این جنایت متهم کرد.

تا از پ.ک.ک عذرخواهی نشود این پرونده بسته نمی‌شود

به این دلایل تا از پ.ک.ک و خلق کورد عذرخواهی نشود نباید این پرونده بسته شود. باید دیده شود که خلق کورد و مبارزات آزادیخواهی چه خسارت و زیان بزرگی متحمل شده‌اند. باید به طور رسمی از پ.ک.ک و خلق کورد عذرخواهی شود.

هیچ جرمی بزرگتر از این نیست که به مبارزات آزادی یک ملت زیان وارد کرد و آنها را به عنوان ترور نشان داد. با عذرخواهی هم نمی‌شود خسارات وارده به خلق کورد را جبران کرد. اما باید خلق کورد را از این اتهام تبرئه کرد و مشخص شود که زیان بزرگی به این ملت وارد شده است. این شرط انسانیت و دمکراسی است. متهم کردن خلقی که با قتلعام و پاکسازی مواجه شده است و همچنین متهم کردن جنبش آزادیبخش، به انداز‌ه‌ی انجام جنایت قتل‌عام و پاکسازی سنگین است. باید دولت سوئد به صورت رسمی از پ.ک.ک عذرخواهی کند و بدانند که زمانی که این اتهام  را به پ.ک.ک وارد کردند چه جرم بزرگی مرتکب شدند. به ویژه باید آشکار شود که کشتن سیاستمداری که دوست کوردها بود چه شرایط دشواری ایجاد کرد.

برای آشکار شدن حقایق تلاش می‌کنیم

ما یک بار دیگر کشتن اولف پالمه را محکوم می‌کنیم و عهد می‌بندیم که با آشکار کردن حقایق این جنایت پاسخ این جنایت را می‌دهیم. خلق کورد دست از این پرونده نخواهد کشید و برای مشخص شدن حقایق تلاش می‌کند و مشخص خواهد شد که کشتن و جنایات گلادیو چرا و چگونه انجام شده است. این مبارزات بخشی از مبارزات آزادیخواهی و دمکراسی برای بشریت است. تا این جنایت آشکار نشود و عاملان و قاتلان آن محاکمه نشوند، زندگی آزاد و دمکراسی دائمی نخواهند شد. ما از خلق سوئد می‌خواهیم که با مبارزاتشان عاملان این جنایت را آشکار کنند، ما یاد اولف پالمه‌ی دمکراسی‌خواه و انسان‌دوست را گرامی می‌داریم."