۱۴مین روز مقاومت آمَد

مقاومت خلق آمد علیه غصب شهرداری‌های ه.د.پ در ۱۴مین روز ادامه دارد

   کنش بست نشستن علیه قیم‌های گماشته شده بر سه شهرداری ه.د.پ از ١٩ آگوست در کلانشهرهای آمد، مردین و وان آغاز شد و امروز در چهاردهمین روز همچنان ادامه دارد. تجمع امروز هم در خیابان لیسه برگزار گردید. نیروهای پلیس اطراف محل تجمع را محاصره کردند.

   گارو پایلان، احمد شک، درسیم داغ، فلکناس اوجا، صالحه آیدنیز، عایشه آجار باشاران، سمرا گوزل، موسی فارس‌اغلولاری، رمزیه تورسون، ایمام تاشچر، هشیار اوزسوی پارلمانتاران ه.د.پ، روسای مشترک شهرداری‌های ه.د.پ در مناطق، روسای ه.د.پ و د.ب.پ و تعدادی بسیاری از شهروندان در این کنش مشارکت نمودند.

   تجمع در ۱۴مین روز با اجرای دسته‌جمعی ترانه "کبوتر صلح" و سردادن شعار آغاز شد.

   زنان در مقابل دبیرستان زیا گوکالپ گردهم آمده و با بلند کردن پلانکاری با عنوان "زن، زندگی، آزادی" به سوی محل کنش راهپیمایی کردند.