امروز ۲٨‌مین سالگرد شهادت بریتان است

عبدالله اوجالان: "بریتان برای ما وصیت، پیام و فراخوان است، همچون ژان دارک. عملیات وی عملیات عشق و شکوهمندی است. ما لازم است که شیوه زندگی بریتان را به خط‌مشی ویژه در مبارزه مبدل کنیم. تا زمانی که آشتی شرافتمندی محقق شود از رهروان بریتان خواهیم بود."

گلناز کاراتاش با کد سازمانی «بریتان» در سال ۱۹۷۱ در شهر درسیم باکور کوردستان متولد شد. در سال ۱۹٨۹ در بخش علوم اقتصادی در دانشگاه استانبول شروع به تحصیل کرد. گلناز هرگز تحت تاثیر رژیم متحجر و اشغالگر ترک قرار نگرفت و حتی در مقابل کلیشه‌های جامعه هم ایستاد.

گلناز در نوروز سال ۱۹٨۹ به هویت کوردی خود پی برد و سال ۱۹۹۰ به صفوف جنبش آزادی خلق کورد حزب کارگران کوردستان پیوست. بعد از مدت کوتاهی توسط نیروهای رژیم ترک دستگیر شد، بعد از آزادی از زندان به کوهستان‌های کوردستان رفته و در روز ۹ اردیبهشت سال ۱۹۹۱ در کوهستان جودی در منطقه‌ی بوتان شرنخ به صفوف گریلا پیوست.

گلناز در صفوف گریلا بسیار سریع پیشرفت کرد و بعدها به یکی از فرماندهای نیروهای زن به منطقه‌ی شمزینان مبدل شد.

سال ۱۹۹۲ بریتان به جنوب کوردستان رفته و در آنجا با جنگ تحمیلی توسط نیروهای پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) مواجه شد. نیروهای اشغالگر ترک که با همکاری با نیروهای پ.د.ک وارد جنوب کوردستان شده بودند همراه با کوردهای خودفروش، آن دسته از نیروهای گریلا را که بریتان فرماندهی آنها را به عهده داشت مورد حمله قرار داده و در مقابل هم بریتان و رفقایش مقاومت کرده و پاسخ آنها را می‌دهند.

بریتان و همراهانش توسط گروهی خائن و خودفروش محاصره می‌شوند، جنگ سختی درمی‌گیرد و بریتان علیرغم زخمی شدنش تا آخرین گلوله مقاومت می‌کند.

در نهایت بیریتان برای آنکه زنده به دست خودفروشان پ.د.ک نیفتد اسلحه‌ی خود را شکسته و از صخره‌ای مرتفع با شعار "زنده‌باد رهبر آپو" خود را به پایین پرت می‌کند و داستانی زنده برای خلق کورد می‌آفریند و به کاروان شهدا می‌پیوندد.

شهادت بریتان سبب سست شدن اراده‌ی نیروهای مقابل شده و حتی تعداد زیادی از خودفروشان پ.د.ک با دیدن این داستان قهرمانی بریتان تسلیم شده و اسلحه‌ی خود را زمین می‌گذارند. عملیات بریتان در تاریخ مبارزان آزادیخواهانه کوردها جای گرفت و از این رو دختران نوزاد فراوانی در کوردستان نام بریتان بر آنها گذاشته شد، اشعار و ترانه‌های فراوانی هم برای بریتان و قهرمانی او سروده شدند.

عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد پس از عملیات افسانه‌ای بریتان گفته بود؛"بریتان برای ما وصیت، پیام و فراخوان است، همچون ژان دارک. عملیات وی عملیات عشق و شکوهمندی است. ما لازم است که شیوه زندگی بریتان را به خط‌مشی ویژه در مبارزه مبدل کنیم. تا زمانی که آشتی شرافتمندی محقق شود از رهروان بریتان خواهیم بود."

روز ١٢ ژوئیه/ ٢٢ تیرماه سال جاری یک گریلای ه.پ.گ به نام سلیمان محمود حسن با کد سازمانی «رستم جودی» در تداوم سنت تاریخی بریتان پس از اتمام مهماتش در جنگ با ارتش اشغالگر ترک و خودفروشان کورد در منطقه هفتانین با پرتاب کردن خود از صخره‌ها به شهادت رسید و میراث تسلیم‌ناپذیری جنبش آزادیخواهی کوردستان و گریلاهای کورد را روزامد کرد.