اتحاد جوانان میهن‌‌دوست کوردستان ‌برای گسترش آتش قیام فراخوان داد

ی‌ج‌و‌ک در شهر وان برعلیه مصادره کردن اراده خلق عملیات‌هایی انجام داد. ی‌ج‌وک جوانان کوردستان را فراخواند که از اراده خلق کورد صیانت کنند و آتش قیام را گسترش دهند.

اتحاد جوانان میهن‌‌دوست کوردستان ‌(ی‌ج‌وک) در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد: ‌‌‌‌‌«یگان‌های مستقر ما در شهر وان از اولین لحظه کوشش برای مصادره اراده خلق،‌ عملیات‌های خود را آغاز کردند. در چارچوب این عملیات‌ها‌:

-در محله خاچورت یک ماشین ضد شورش با کوکتول مولوتوف هدف قرار گرفت و به تمامی در آتش سوخت.

-یک مارکت آ۱۰۱ در جاده جمهوریت هدف گرفت.

-یک دوربین در جاده ۲ آوریل منهدم شد.

-در محله باهچه‌وان نیز یگان‌های ما در تحرکات یک خودوری زرهپوش مداخله کردند و با پلیس‌های اشغالگر درگیر شدند.

گسترش این آتش قیامی که نیروهای مستقر ما در شهر وان برافروخته اند، در تمامی کوردستان و ترکیه بزرگترین جواب به اعمال دشمنان است. ما تمامی زنان و جوانان میهن‌دوست در کوردستان را فرامی‌خوانیم که از اراده خلق کورد صیانت کنند. تلاش‌های مصادره کردن اراده‌ که در قبل شاهد آن بودیم بی‌شک در آینده هم از طرف دولت اشغالگر ترکیه ادامه خواهد داشت. تمامی خلق کوردستان و جوانان شرافتمند هرگز به اشغالگران اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. ما نیز به عنوان ی‌ج‌وک همیشه در کنار خلق خود در وان و هرجای کوردستان به مثابه یک نیروی پیشگام جای خواهیم گرفت و از اکنون به بعد نیز این مهم را ادامه خواهیم داد. ما تمام جوانان میهن دوست کوردستان را فرامی‌خوانیم تا آتش قیام را گسترش دهند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»