"اتحاد خلق‌های آذری و کورد می‌تواند به پایه‌های اساسی ایرانی دموکراتیک مبدل گردد"

ریاست مشترک کودار اظهار کرد: در نظام‌ کنونی رژیم استعمارگر ایران تغییر دولت و اشخاص و جناح نمی‌تواند تحول ریشه‌ای دربرداشته باشد. زیرا هر شخص و جناحی که بر سرکار آیند بایستی تابع و مطیع حکومت باشند.

فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به مشکلات و بحران‌های کنونی ایران و روژهلات کوردستان و راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی پرداخت.

بریتان ابتدا در مورد وضعیت کنونی ایران و روژهلات کوردستان گفت: مرحله‌ی کنونی ایران و روژهلات کوردستان روز به روز دشوارتر می‌گردد و مردم در وضعیت  دشوارتری قرار می‌گیرند. از نظر بسیاری با تغییر ریاست جمهوری آمریکا وضعیت اقتصادی و بحران‌های کنونی در ایران حل و مرحله‌ای تازه شروع می‌شود. آیا در واقع چنین اتفاقی روی می‌دهد؟ آیا بحران اقتصادی، مشکلات و معضلات مردم حل خواهد شد؟ آیا مطالبات اصلی مردم رفع بحران اقتصادی است یا مسائل هویتی و سیاسی؟ در واقع مشکل و مسئله‌ی اساسی تغییر ذهنیت حاکم بر جامعه است. ذهنیتی که در چارچوب دفاع از نظام، سرکوب هر چه بیشتر پتانسیل و ظرفیت‌های جامعه را هدف قرار داده است. تا زمانی که ذهنیت دولت – ملت و ولایت مطلقه‌ی فقیه بر سر کار باشد نمی‌توان از چاره‌یابی بحران‌ها و مشکلات به شیوه‌ی ریشه‌ای بحث نمود.

وی ادامه داد: در نظام‌ کنونی رژیم استعمارگر ایران تغییر دولت و اشخاص و جناح نمی‌تواند تحول ریشه‌ای دربرداشته باشد. زیرا هر شخص و جناحی که بر سرکار آیند بایستی تابع و مطیع حکومت باشند. کارنامه‌ی رژیم استعمارگر ایران و دولت‌هایی که در طول ۴۲ سال اخیر بر سر کار آمدند، این مسئله را آشکار می‌نماید. مانورهای کنونی از سوی دولت‌مداران در رابطه با این مسئله در میان مردم را می‌توان از بعد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا و جلب مردم برای رای بیشتر ارزیابی نمود.

بریتان در مورد احتمالات نظامی شدن دولت و رئیس جمهوری در انتخابات آینده‌ی ایران گفت: یکی از کاراکترهای دولت‌ها و حکومت‌های توتالیتر تغییر جلوه به شکل نمایشی و تغییر دولت و قانون اساسی در صورت احساس هر گونه خطری است. از یاد نبریم یکی از مسئولیت‌های اصلی بیت رهبری در رژیم ایران حفاظت از دست‌آوردهای نظام و رهبری است. سپاه پاسداران نیز پشتیبان و حافظ این بیت و مقام است. در این میان هر گونه زمینه و تفکری جدا از نظام را به مانند تهدیدی برشمرده و آن را سرکوب می‌نمایند. در صورت نظامی شدن دولت نیز ما شاهد حکومت و دولتی کاملا نظامی و یکدست خواهیم بود که هرگونه اعتراض و ندایی را سرکوب و جامعه نیز کاملا میلیتاریستی می‌گردد. همچنین مافیای سپاه بر تمام نهادها و شریان‌های حیاتی حاکم می‌گردد. البته بایستی دانست که چنین وضعیتی تنها برای حفاظت از هسته‌ی قدرت پدید می‌آید.

ریاست مشترک کودار به گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهور دولت استعمارگر ایران مبنی بر «رفرم در چند ماده‌ی قانون اساسی و ورود حزب به نظام» گفت: احتمال چنین تغییری در نظام بسیار کم است. زیرا نظام کنونی خواهان هیچ نرمش و تغییر دمکراتیکی نیست. در وضعیت کنونی نیز هیچ زمینه‌ای برای تغییر دمکراتیکی وجود ندارد. هر تغییر و تحولی نیز در نظام توتالیتر کنونی بدون اجازه‌ی خامنه‌ای ایجاد نمی‌گردد. روحانی با این سخنانش خواستار نشان دادن چهره و جلوه‌ای مطلوب از خود در اواخر دولت‌مداری‌اش است. بدانیم که تغییر در قانون اساسی و نظام بایستی ریشه‌ای و دمکراتیک ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته و در زمان انتخابات پیشین به عنوان جنبش آزادیخواه آپویی نقشه‌راه‌هایی برای دمکراتیزاسیون ایران ارائه نمودیم. نقشه راه‌های که می‌تواند تغییرات ریشه‌ای و دمکراتیک را به وجود آورد. خلق کورد حلقه‌ای اصلی برای ایرانی دمکراتیک محسوب می‌گردد. ایران دمکراتیک و قانون اساسی دموکراتیک به معنای برآورده شدن مطالبات و خواسته‌های دمکراتیک، سیاسی و هویتی تمام جامعه و خلق‌ها و باورهای و اتنیک‌های مختلف ساکن در جغرافیای ایران است. در وضعیت کنونی نیز رژیم ایران خواستار افزایش طول عمر خود است. بدانیم که رژیم ایران هیچ مشروعیتی برای مدیریت جامعه ندارد. رفراندم نه تنها برای قانون اساسی بلکه برای خود نظام نیز الزامی است که آیا رژیم ایران مشروعیتی را در میان مردم دارد یا نه؟

بریتان به چاره‌یابی بحران‌های کنونی ایران و روژهلات کوردستان اشاره و خاطر نشان ساخت: نظام ملتِ دمکراتیک آلترناتیوی در برابر بحران‌های کنونی است. همزیستی مسالمت‌آمیز خلق‌ها در جغرافیای سیاسی ایران و روژهلات کوردستان راهکاری برای ایرانی دمکراتیک است. در این میان اتحاد خلق‌های آذری و کورد می‌تواند به پایه‌های اساسی ایرانی دمکراتیک مبدل گردد.

فواد بریتان ریاست مشترک کودار در انتهای برنامه‌ی هلی سه به کارزار «زمان، زمان آزادیست» اشاره و گفت: مشارکت فرد فرد جامعه و آزادیخواهان در کارزار «زمان زمان آزادیست» و کارزار «نه به اعدام و بله برای دمکراسی»، مسئولیتی تاریخی است. همچنین صیانت از رهبر آپو و مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مسئولیتی اخلاقی و وجدانی در قبال انسانیت و تاریخ است.