این راهپیمایی راه را برای جمهوری دموکراتیک هموار خواهد کرد

راهپیمایان آزادی خواستار آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شدند و اعلام کردند که این راهپیمایی راه را برای یک جمهوری دموکراتیک هموار می‌کند.

راهپیمایی بزرگ آزادی که برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از اول فوریه آغاز شد، دوازدهمین روز خود را پشت سر می‌گذارد. سیاستمداران و نمایندگان سازمان‌های اجتماعی دموکراتیک که بخشی از شاخه وان راهپیمایی هستند، راهپیمایی خود را در منطقه شمرخ مردین ادامه دادند. راهپیمایان حرکت خود را بین درک و شمرخ آغاز کردند. راهپیمایان مدتی به آوازخوانی و پایکوبی پرداختند و سپس وارد شهر شدند.

راهپیمایان در ایستگاه نفت این شهر با طبل و سرنا مورد استقبال قرار گرفتند. زنان زیادی در میان جمعیت حضور داشتند. مردم زیادی با لباس ملی در این مراسم حضور داشتند. جمعیت به راهپیمایان گل میخک می‌دادند و مدتی طولانی به پایکوبی پرداختند.

راهپیمایان سپس همراه با جمعیت به سمت میدان شهر حرکت کردند. در این راهپیمایی شعارهای «زنده باد رهبر آپو»، «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» و «زنده باد مقاومت زندان‌ها» سر داده شد. در مسیر راهپیمایان، جمعیت با نشانه‌های پیروزی و تشویق از راهپیمایان استقبال کردند.

وقت آزادی است

پریهان کوجا نماینده پارلمان مرسین از دم پارتی در این راهپیمایی سخنرانی کرد و گفت: «ما برای صلح پایدار، برابری و آزادی راهپیمایی می‌کنیم. این راهپیمایی علیه تاریکی، راهپیمایی برای باز کردن راه به سوی یک جمهوری دموکراتیک است. بنابراین راهپیمایی برای پایان دادن به تاریکی، برای یافتن راهی جدید است. راهپیمایی برای تعیین سرنوشت خلق کورد است. راهپیمایی «دیگر بس است» مادران صلح است. این راهپیمایی خلق کورد است که سنگین‌ترین هزینه را پرداخته است.»

حمدین دمیر و قدرت اوچوک، نامزدهای ریاست مشترکی شهرداری شمرخ از حزب دم پارتی، ضمن خوشامدگویی به راهپیمایان گفتند: «راهپیمایی تا حل این مسئله ادامه خواهد داشت. وقت آزادی است.»

ایستگاه بعدی راهپیمایان منطقه خان آخپار آمد است.