باکرهان: مخاطب راه‌حل‌ عبدالله اوجالان است

ریاست مشترک کل هَ‌دَپ، در نشست خلق در اِلیح، گفت: «اگر خواستار حل مسئله‌ی کورد هستید، این آسان است. خلق کورد آقای عبدالله اوجالان را به عنوان مخاطب نشان می‌دهند. آدرس و‌ مشخصات راه‌حل‌ کورد مشخص است.»

تونجر باکرهان، ریاست مشترک کل حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (هَ‌دَپ) و هیئت همراه در اِلیح از سوی شهروندان مورد استقبال قرار گرفتند و و پلاکاردهایی را مانند «انزوا را برچین‌، فاشیسم را از بین ببر» و «در جوانی شروع کردیم، در جوانی پیروز می‌شویم» بالا برده شد.

باکرهان تاکید کرد، ما دوران سختی را پشت سر می‌گذاریم، این ذهنیتی که می‌گوید که در فلسطین غیرنظامیان کشته نشوند، در روژآوا کورد کشته می‌شوند و ‌بمباران می‌شود. کسانی که خواهان صلح برای فلسطین هستند، علیه کوردهای روژآوا می‌جنگند.

باکرهان اشاره کرد، می‌خواهیم از فرهنگ و زبان خود صیانت کنیم، از اراده‌ی خود صیانت نماییم. زمان پایان دادن به قیوم‌ها فرارسیده است، گفت: «این سیستم و قیوم‌ها با مرکز فرهنگ جلادت بدرخان و مجسمه‌ی احمد خانی مخالف می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند از طریق قیوم‌ها ما را ترک کنند، اما ما ترک نیستیم، کورد هستیم. تمامی ارزش‌های مردم اِلیح و آمد را غارت می‌کنند. یک وجب زمین را برای شهرداری باقی نگذاشته‌اند. تمامی آن‌ها را به فروش رساندند و خوردند.»

باکرهان اعلام کرد، مسئله‌ی کورد در قرن اول جمهوری، حل نشد، خواستار این هستیم که قرن دوم به قرن دمکراتیک شدن و راه‌حل مسئله‌ی کورد گردد، گفت: «اگر خواستار حل مسئله‌ی کورد هستید، این آسان است، خلق کورد آقای اوجالان را مخاطب می‌دانید و اکنون در داخل امرالی است. راه و آدرس راه‌حل‌ کورد مشخص است. ما در در پروسه‌ی راه‌حل‌ دیدیم که آقای اوجالان هرچه در توان داشت انجام داد. به جای آن‌که با وی گفت‌وگو نمایند و مسئله را حل نمایند، انزوا را تشدید می‌کنند. به جای آن‌که به وی فرصت بدهند، این انزوا به خاطر چیست؟ می‌خواهند تمام جوانان کورد و خلق کورد را منزوی نمایند و جوانان را آلوده و‌گرفتار مواد مخدر نمایند. این سیستم می‌خواهد جغرافیای کوردستان را کلا غارت نماید. آقای اوجالان که مهندس و طراح راه‌حل‌ و تمامی زندانیان را آزاد نمایند.»

در پایان، باکرهان اعلام کرد که مردم اِلیح، با روحیه‌ای‌ اراده‌ی جمعی انتخابات محلی و سازماندهی را انجام دهند، دوره‌ی آینده را با مقاومت و ‌مبارزە و سازماندهی پیش ببرید.