یادداشت جمیل باییک در اومانیته فرانسه: باید اروپا در کنار کوردها قرار داشته باشد

رئیس مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان، ک.ج.ک در نوشته خود از اتحادیه اروپا خواسته است نام پ.ک.ک را از فهرست تروریستی حذف کند تا این اشتباه جبران شود و مشوق حملات ترکیه نباشد.

جمیل باییک ریاست مشترک شورای کنفدرالیسم جوامع کوردستان با نوشتن یادداشتی در روزنامه چپ‌گرای اومانیته فرانسوی می‌نویسد: لازم است اروپا در کنار کوردها قرار گیرد. باییک در یادداشت خود می‌افزاید: از این استراتژی برخوردار است که مسئله کورد را در میان مرزهای دولتهای موجود با تامین و تضمین قانون اساسی، از راه صلح و دمکراتیک حل نماید.

یادداشت جمیل باییک، ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان به مناسبت چهل و دومین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان، تحت عنوان اروپا باید در کنار کوردها قرار داشته باشد در روزنامه اومانیته منتشر شد.

باییک در یادداشت خود با اشاره به وضعیت تاریخی و روزانه مسئله کورد می‌نویسد: هم اکنون ترکیه نه تنها علیه خلق کورد است، بلکه در مقابله با تمامی منطقه و حتی سیاستهای اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است. باییک در بخش دیگری از یادداشت خود خواهان برداشتن پ.ک.ک از لیست گروه‌های تروریستی است.

متن یادداشت جمیل باییک:

"در بعد تاریخی، مسئله کورد مسئله‌ی آزادی انتولوژیک (هستی‌شناسی) و موجودیتی به شمار می‌رود. دولت ترک از روز تاسیس خود تا به امروز به سیاستهای خود، حیات آزاد و دمکراتیک خلق کورد را نپذیرفته است. و در مقابله با سیاستهای انکار و آسیمیلاسیون، مبارزه‌ای که خلق کورد موجودیت خود را بر پایه آن حفظ کند، اقدامی طبیعی و مشروع است. حملات روی داده علیه کورد، مانند حملاتی هستند که علیه روم، ارمنی، آسوری-سریانی روی داده و با قتلعام یهودیان بعد از سال‌های ۱۹۱۵ مشابه است.

پ.ک.ک علیه سیاستهای امحا، انکار و آسیمیلاسیونی است که علیه کورد مانند جنبشی دفاعی نمود یافته است. و حتی با مبارزه پ.ک.ک در اروپا نیز در رابطه با مسئله پ.ک.ک، گوش شنوایی پیدا شده است. در مقابله با این با دولت ترک همراه با دولتهای اروپایی، ارتباطات خود را بر اساس منافع دو طرف بکار می‌بندند. آلمان و فرانسه در ابتدا فشارهای فراوان را تشدید کردند. در نتیجه آن، آلمان و فرانسه، در ژوئن و نوامبر ۱۹۹۳، نهادهای وابسته به پ.ک.ک را به صورت رسمی ممنوع کردند. دولت‌های اروپایی به ممنوعیتها بسنده نکردند و پ.ک.ک را در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا نیز قرار دادند. در زمانیکه که پ.ک.ک مبارزه مسلحانه خود را متوقف کرده بود، از طرف دمکراتیک، سیاسی به دنبال یافتن راه حلی بود، پ.ک.ک را در لیست گروههای تروریست گنجاندند. این تصمیم، کاملا تصمیمی سیاسی بود.

سه پرونده جداگانه در سال ۲۰۱۹، در بلژیک به نتیجه رسیدند و در پرونده‌ای که دیوان عدالت اتحادیه اروپا نیز آن را تایید کرده است، حکم صادر شده است که برخوردهای بین پ.ک.ک و دولت ترک جنگی دو طرفه بوده و در این رابطه تصمیم گرفته است که نمی‌توان پ.ک.ک را همچنان در لیست گروه‌های تروریستی حفظ کرد.

هم اکنون ترکیه از وضعیت بحرانی در خاورمیانه بهره‌برداری می‌کند، گروه‌های اسلامی رادیکال را سازماندهی و به سوریه، لیبی،  عراق، کشورهای غربی اعزام کرده و دست به اشغالگری می‌زند. در دریای مدیترانه با سیاستهای تهاجمی خود علیه یونان، فرانسه، مصر، قبرس و ایتالیا موضع گرفته و ثبات منطقه را برهم می‌زند. پناهندگانی که از جنگ‌ها فرار کرده‌اند را به سوی اروپا سوق داده و سیاستهای باجگیرانه خود را از طریق آنها پیگیری می‌کند. هم اکنون ترکیه نه فقط علیه کورد، بلکه علیه تمامی منطقه و اتحادیه اروپا بوده و سیاستهای دشمنانه خود را پیگیری می‌کند.

قرار گرفتن پ.ک.ک در لیست ترور اتحادیه اروپا و اعمال ممنوعیتها بر این حزب، به زمینه و ابزاری برای مشروعیت بخشیدن سیاستهای ضد دمکراتیک، اتوریتر و امپریالیستی ترکیه بدل شده‌اند. قرار گرفتن پ.ک.ک در لیست ترور اتحادیه اروپا و اعمال ممنوعیتها بر این حزب، به معنای تداوم جنگ دولت ترک در کوردستان و مشروعیت بخشیدن آن است. این دولت را تشجیع می‌بخشد، در مقابله با راه حلی عمومی به مانع تبدیل می‌شود. و بر این اساس است که دولت ترک از ترور استفاده کرده و تمامی کوردها را مجرم می‌بیند.

می‌خواهم که بر این نکته تاکید کنم؛ تصمیمات اشتباهی با دلایل سیاسی علیه پ.ک.ک گرفته شده‌اند، پ.ک.ک نیز در مقابل برای دمکراتیک کردن تمامی ترکیه هزینه‌های سنگینی داده است، باید این سیاستها تصحیح شده و نام پ.ک.ک از لیست ترور خارج شود. استراتژی پ.ک.ک براین اساس استوار است که مسئله کورد در میان مرزهای دولت‌های موجود و با تضمینات قانون اساسی از طریق راه‌حل صلح آمیز و دمکراتیک حل شود. در این بعد، مانند تمامی جنبش‌های که در طول تاریخ خواستار دستیابی به حقوق خود بوده‌اند و برای آن مبارزه کرده‌اند، سازمان ما نیز مبتنی بر یک جنبش آزادیخواهانه است. همانطور که دادگاه بلژیک اعلام کرده است حزب کارگران کوردستان یکی از طرف‌های درگیر یک جنگ غیر بین‌المللی است. یک نیروی مسلح است که از یک دولت برخوردار نیست، به همین دلیل در چارچوب ترور قرار نمی‌گیرد.

در خاتمه؛ از نظر من زمان آن فرا رسیده است که قوانین و ممنوعیتهایی که پ.ک.ک و کوردها را مجرم می‌دانند، لغو و راه حلی صلح آمیز و دمکراتیک برای مسئله کورد در پیش گرفته شود، قوانینی که حیات مشترک خلق‌ها را با مانع روبرو می‌سازند، تطبیق‌پذیری بدون تبعیض را غیر‌ممکن می‌سازند و در مقابل ثبات و آرامش در ترکیه به مانع تبدیل می‌شود، برداشته شوند. من امیدوارم که خلق و افکار عمومی اروپاییان این نکته را درک کنند، با تقدیم احترام."

منبع: humanite.fr