داستان پر درد بارزان هجده ساله سرانجام به پایان رسید

پس از روزهای طولانی انتظار سرانجام پیکر «بارزان میهنی» جوانی که قربانی کولبری شد در زادگاهش روستای باوان اورمیه به خاک سپرده شد.

به گفته‌ی کانال اینستاگرامی مرگور، داستان پر درد بارزان هجده ساله سرانجام به پایان رسید.

پیکر او صبح امروز از سردخانه باغ رضوان اورمیه تحویل گرفته و توسط کاروانی از خودروها به روستای باوان در منطقه مرگور اورمیه منتقل شد.

او پس از چهار ماه انتظار در میان غم و اندوه به خاک سپرده شد. چشم خانواده و کودکان اسعد و بهلول سیدانی‌فر که آنها نیز همراه بارزان بودند همچنان دنبال اثری از آنهاست.

سرگذشت تلخ بارزان، سرگذشت ملتی است که در سرزمین غنی و ثروتمند اشغالی خود زیر بار ستم و تبعیض محکوم به کولبری برای تهیه لقمه‌ای نان شده‌اند.