در فرودگاه عربت انفجار رخ داد

در فرودگاه منطقه‌ی عربت واقع در سلیمانیه انفجار رخ داد. پیشبینی می‌شود، که یک حمله‌ی پهبادی باشد. براساس اطلاعات به دست آمده در پی این انفجار کشته و مجروح وجود دارد.

در فرودگاه منطقه‌ی عربت واقع در سلیمانیه انفجار رخ داد. هنوز دلیل این انفجار مشخص نیست. اما پیشبینی می‌شود، که یک حمله‌ی پهبادی باشد.

براساس اطلاعات به دست آمده در پی این انفجار کشته و مجروح وجود دارد.