بە مناسبت جشن زبان کوردی راهپیمایی و پنل برگزار شد

به مناسبت جشن زبان کوردی در شرناخ پنلی برگزار و در وان راهپیمایی انجام شد.

به مناسبت ۱۵ می روز جشن زبان کوردی در شرناخ پنلی برگزار و در وان راهپیمایی انجام شد.

شرناخ

در شرناخ جنبش زنان آزاد (ت‌ژ‌آ) به مناسبت ۱۵ می روز جشن زبان کوردی در سالن کنفرانس ساختمان حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) پنل «زن و زبان» را برگزار کرد. سلما اوزل‌ عاسی‌ هنرمند کورد و عضو انجمن فرهنگ و هنر کورد به عنوان پنلیست شرکت داشت، این پنل با یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا آغاز شد.

«موجودیت ما به زبانمان گره خورده است»

سلما به این اشاره کرد که هر خلقی با زبانش شناخته می‌شود و بدون زبانش موجودیت آن بی معنا خواهد بود و در ادامه گفت: «به همین سبب می‌گوییم که دارای زبان هستیم، موجودیت ما به زبان گره خورده است. در مبارزات خلق کورد همیشه مبارزه برای زبان وجود داشته است. لازم است در خانه و محله و خیابان‌ها به زبان کوردی صحبت نماییم.»

زنان در عصر نئولوتیک

سلما به این اشاره نمود که زنان در عصر نئولوتیک پیشگامی جامعه را بر عهده داشته‌اند، زنان و طبیعت در هم آمیخته بودند، اگر آثار این دوره در زنان باقی نبود اکنون علیه این سیستم به مبارزه نمی‌پرداخت و گفت: «اما اکنون به حاشیه راندن زنان وجود دارد، زنان به هر شکل ممکن مورد حمله قرار می‌گیرند‌. تمامی محصولات زنان به عنوان محصول و حاصل مردان نشان داده می‌شود. به همین سبب زنان امروزه برای موجودیت و فرهنگ و زبان به مقاومت می‌پردازد.»

این پنل با پرسش و پاسخ به پایان رسید.

وان

با شرکت احزاب سیاسی و سازمان‌های زنان و حقوق بشری و جامعه‌ی مدنی وان، به مناسبت جشن زبان کوردی راهپیمایی برگزار شد، در این راهپیمایی شعار «بدون زبان زندگی میسر نیست» و «زبان شکوه ماست» سرداده شد.

همچنین زنان بنر «کوردی قلب کوردستان است» و «زبانم سرزمین من است» و «کوردی هویت من است» را در دست داشتند.

«زبان کوردی مبنای اصلی آزادی خلق کورد است»

اویندار آکبولوت مدیر انجمن تحقیقات زبان و فرهنگ و هنر آرسیسا اعلام نمود، زبان کوردی در طول تاریخ منشاء زندگی اجتماعی و چندین زبان و فرهنگ مختلف بوده است و گفت: «زبان کوردی موجودیت و استقلال و شکوه و هویت ملی کوردهاست، چتر اتحاد کوردهاست. آزادی زبان کوردی مبنای اصلی رهایی و آزادی ملی کوردهاست.»

آکبولوت در ادامه اعلام نمود، خلق کورد همیشه برای حفاظت و توسعه‌ی زبان کوردی مبارزه کرده است، برای این منظور نیز همیشه مادران کورد و مبارزان و پیشگامان کورد علیه هر نوع فشاری به مبارزه پرداخته‌اند، در ادامه به نقش جلادت‌ علی بدرخان و رفقای وی در حفظ زبان کوردی توجه شد.

سخن رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مبنی بر این‌که «زبان بدن است، از آن صیانت کنید» را یادآور شد

آکبولوت سخن رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مبنی بر این‌که «زبان بدن است، از آن صیانت کنید» را یادآور شد و اعلام نمود خلق کورد با پیشگامی جنبش آزادی کوردستان در برابر تمامی هجمه‌ها و اشغال‌گری‌ها و سیاست به حاشیه راندن از فرهنگ و زبان و ارزش‌هایش حفاظت نموده است.

آکبولوت به نقش زنان در حفاظت از زبان کوردی توجه کرد و نقش زنان مبارز و هنرمندان و روشنفکران کورد در حفاظت از زبان را یادآور شد و تاکید نمود که لازم است منبعد زنان بیش از پیش از زبان خود صیانت نمایند و گفت: «باید حیاتی آزاد به زبان خود را بسازیم، به جای این‌که فقط بگوییم ‘از زبان مادری خود صیانت می‌کنیم’، لازم است همزمان بگوییم ‘از زبان ژن، ژیان، آزادی صیانت می‌کنیم.»

«کوردی سخن بگوییم و بنویسیم و بیاندیشیم»

آکبولوت اعلام نمود با هدف ارتقاع بخشیدن و گسترش مبارزه علیه انزوای زبان کوردی به عنوان بخشی از انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و انزوای زنان، کنش‌های مختلفی انجام می‌دهند، به مناسبت ۹۲مین سالگرد انتشار مجله‌ی‌ هاوار، یاد جلادت علی بدرخان و رفقایش را گرامی داشت و جشن زبان کوردی را به تمامی خلق کورد و رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تمامی زنان و مادران و مبارزان و عاشقان زبان کوردی تبریک گفت و خواستار مبارزه‌ی بیشتر برای حفاظت و توسعه‌ی زبان کوردی شد و در ادامه گفت: «باید همه جا را به مدرسه و دانشگاه زبان کوردی تبدیل کنیم و در هر جا و هر مکانی کوردی صحبت نماییم و کوردی بنویسیم و کوردی مطالعه نماییم و کوردی زندگی کنیم، ژن، ژیان، آزادی.»