در تمامی شهر وان مقاومت گسترش یافته است

مقاومت علیه تصرف اراده‌ی خلق در شهر وان آغاز شده و در تمامی شهر گسترش یافته است. خلق در خیابان‌ها و کوچه‌ها‌ آتش روشن کرده‌اند و راه تردد را مسدود کرده‌اند.

حق دفاع عبدالله زیدان که به عنوان ریاست مشترک شهرداری وان از حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) انتخاب شده است، با «دستور» حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) مصادره شد. خلق علیه این تصمیم دست به مقاومت زده است. مرکز اعتراضات خیابان‌های جمهوریت و مرش است، همچنین مقاومت تمامی شهر را در بر گرفته است. هزاران نفر در خیابان‌ها و کوچه‌ها‌ آتش روشن کرده‌اند و راه تردد را مسدود کرده‌اند، کاسب‌کاران مغازه‌های خود را تعطیل نموده‌اند.

پلیس با گاز اشک‌آور به خلق یورش برده و چندین نفر مجروح شده‌اند.

براساس گزارش‌ها پلیس وارد ساختمان تشکیلات دَم پارتی شده و در آن‌جا بمب‌های گازی پرتاب کرده‌اند.

اعتراضات در تمامی شهر گسترش یافته است، جوانان با پرتاب سنگ به دفاع از خود پرداخته و پاسخ پلیس را می‌دهند.