گلان فهیم: دستاوردهای خیزش سراسری از اهمیت بسزایی برخورد هستند

گلان فهیم ریاست مشترک جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان در گفتگویی با آرین تی‌وی به سئوالات این تلویزیون در ڕابطە با قیام سراسری ایران پاسخ داد.

گلان فهیم در ابتدای این گفتگو ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە شهدای آزادی که از ملل مختلف ایران بودند گفت این شهیدان  جانشان را برای آزادی فدا کردندو نشان دادند کە تا چه اندازه به آزادی امیدوار و باورمند بودند.

 ریاست مشترک کودار به پشتیبانی همگانی از شهیدان و خانواده‌های آنان نیز اشاره کردە و گفت اینکه مردم در دو ماه اخیر شهیدان را از لحاظ معنوی ارزش‌های انقلاب خود قلمداد کردند بسیار مهم بودە  است.

 گلان فهیم در عین حال به حضور اقشار مختلف اجتماعی اعم از گروههای سنی و جنسیتی و هویتی گوناگون در تظاهرات پرداخت و گفت مشهودترین نکته تفاوت میان این دور از قیام با قیام‌های قبلی، همبستگی خلق‌های ایران بود. آنها مکمل یکدیگر شدند، همصدا هستند و از هم دفاع کردند. او در عین حال پیشقدمی زنان در تظاهرات را نیز بسیار حائز اهمیت دانست و گفت بر خلاف گذشته ما شاهد تحول جدی در نگاه به مسأله زن هستیم و این موضوعی بود که در جامعه جهانی مورد تأئید و تصدیق قرار گرفت.

 ریاست مشترک کودار این اتفاقات را به مرور زمان موجب یک تحول فکری در جامعه عنوان کرد و گفت هر رنج و مبارزه و مقاومتی با خودش یک درک و آگاهی به دنبال می‌آورد. گلان فهیم تصریح کرد خیلی مهم است که همه به این فکر کردند آزادی زن چه تبعاتی به دنبال می‌آورد و در مباحث پی بردند که قبل از آزادی زنان، راه‌حلی برای هیچیک از مسائل اجتماعی وجود ندارد. وی در ادامە افزود: گسترش فکر آزادی در اجتماع، افزایش جسارت برای مبارزه و تصمیم جامعه برای ایجاد تحول در سیستم و آمادگی برای ارائه یک سیستم جایگزین را از دستاوردهای جنبش دانست.

 ریاست مشترک کودار به عدم اقدام رژیم ایران برای عمل به خواستەهای مردم در اعتراضات قبلی اشاره کرد و گفت حکومتی که از قدیم تاکنون گزینه آن سرکوب بوده است اکنون بخوبی می‌بیند که نمی‌تواند مردم را با خشونت و دستگیری و شکنجه و اعدام و وحشت‌آفرینی به سکوت وادارد و مأیوس کند.

 گلان فهیم صدور احکامی مانند محاربه برای معترضان را زیر سئوال بردە و ضـمن محکوم کردن برخوردهای خشونت‌بار با دستگیرشدگان، آنرا موجب وخیم‌تر شدن وضعیت رژیم ایران و افزایش خشم عمومی دانست. او گفت رژیم باید همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.