گروه‌های مسیحی میانجی صلح: سبعیت دولت ترکیه با داعش همسان است

گروه‌های مسیحی میانجی صلح (سی‌پی‌تی) در بیانیه‌ای حملات رژیم اشغالگر ترک و وحشیگری داعش را مشابه همدیگر عنوان کرده و از جوامع بین‌المللی خواست تا رژیم ترک را متوقف کنند.

شعبه باشور کوردستان گروه‌های مسیحی میانجی صلح (Christian Peacemaker Teams) (CPT) از سال ٢٠١۵ بدین سو با انتشار گزارش‌‌‌های آماری نتایج حملات رژیم اشغالگر ترکیه به باشور کوردستان را با افکار عمومی در میان گذاشته است.

بنابر گزارش تازه سی‌پی‌تی، حملات رژیم اشغالگر ترک به باشور به تخلیه ده‌ها روستای مسیحی انجامیده است. نظامیان ترک در حملات خود منازل و اماکن مذهبی مسیحیان را تخریب کرده‌اند و به مزارع و باغ‌ها آسیب رسانده و مسیحی‌ها را آواره کرده‌اند.

در گزارش آمده است که رژیم ترک دارای ۴٢ پایگاه نظامی در باشور کوردستان است و به دلیل حملات ترکیه ١۴٨ روستا تخلیه شده‌اند. ١١۶ غیرنظامی در این حملات جانباخته‌اند، همچنین به حملات بی‌وقفه هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی دولت ترکیه اشاره شده است.

سی‌پی‌تی می‌افزاید که رژیم ترک از منطقه زاخو در دهوک تا مناطق کلاشین و سیدکان استان هولیر به بهانه «منطقه امن» درصدد اشغال آن است. گزارش می‌افزاید که حملات ترکیه به منطقه نه تنها علیه پ.ک.ک بلکه علیه تمامی ملت کورد، باورمندان آیین‌های گوناگون و غیرنظامیان است.

مسیحی‌ها امنیت جانی ندارند

در گزارش آمده است که کلیساها و اماکن مقدس مسیحیان در پی حملات هوایی ترکیه متحمل زیان شده‌اند و می‌افزاید:"مسیحیانی که امنیت جانی آنها در روستاها باقی نمانده است مجبور به ترک روستاهای خود شدند. در نتیجه حملات ترکیه شمار زیادی از خانواده‌های مستحی در عراق آواره شده‌اند و از سال گذشته تا کنون به بیش از ١٠ کلیسا خسارت وارد شده و درهای آنان بسته شده‌اند. به دلیل این حملات ٨٠ روستا تخلیه گردیدند و ساکنان آن به شهر زاخو رفته‌اند."

وحشیگری داعش و دولت ترکیه همسان است

سی‌پی‌تی در گزارش خود خاطرنشان کرده است که منبع اصلی تأمین مایحتاج زندگی خانواده‌های مسیحی کار کشاورزیست و در ادامه می‌افزاید:"علی‌‌رغم نارضایتی‌ها حملات ترکیه به منطقه ادامه دارند. انسان‌، باورمندان و تمامی ساکنان منطقه متحمل زیان می‌شوند." در گزارش خطاب به نیروهای بین‌المللی و مجامع جهانی آمده است:"همچنانکه سال ٢٠١۴ مزدوران داعش به استان نینوا حمله کرده و میسحیان را از زادگاه خود بیرون کردند، اکنون نیز مسیحی‌ها به دلیل حملات ترکیه آواره مناطق دیگر می‌شوند. سبعیتی که مشابه وحشیگری داعش است در حملات ترکیه وجود دارد."