گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار: سال ۲۰۲۱ را به سال آزادی فیزیکی رهبر آپو تبدیل می‌کنیم

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار زادروز رهبر اوجالان را تبریک گفته و اعلام کردند، ۴ آوریل روز نو شدن، روز مبارزه برای آزادی و روز فراخوان انسانی زندگی است.

یگان‌های گریلا روز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را جشن گرفتند و در مورد احساسات خود با خبرگزاری فرات صحبت کردند.

ویان مریوان گریلای یژا ستار: ابتدا ۴ آوریل را به رهبر آپو و خلق کورد تبریک می‌گویم. روز تولد رهبر آپو برای خلق کورد، زنان و بشریت روز نو شدن و روز مبارزات برای آزادی است. روز فکر آزاد و صیانت از هویت خود است. تولد رهبر آپو فراخوان زندگی است که در عمل به خوبی مشخص شده است. مقاومت و پیروزی در هفتانین و گاره اثبات نمود که فلسفه ی رهبر آپو تنها راه آزادی است. این مسئله در کل تاریخ پ.ک.ک مشخص است. ما باید امسال رهبر آپو را آزاد نماییم. کدام آزادی به اندازه‌ی آزادی رهبری بزرگ است. ما به عنوان نیروهای گریلا، برای آزادی فیزیکی رهبر آپو سطح مبارزات و فعالیت‌های خود را افزایش می‌دهیم. ما و خلق قهرمان مان این هدف خود را محقق خواهیم کرد.

شاهان آمد گریلای ه.پ.گ: روز تولد رهبر آپو برای ما دارای اهمیت بسیاری است. روز دوباره زیستن و رستاخیز است. ما به‌عنوان نیروهای گریلا باید با اراده‌ی آزادی، از رهبر آپو صیانت نماییم و وطنی آزاد ایجاد کنیم. روز تولد رهبر آپو را به خلق کوردستان، رهبر آپو و رفقای مقاومتگر در زندان‌ها و همه خلق‌ها تبریک می‌گویم.

نوژیان برخودان گریلای یژا ستار:

روز تولد رهبر آپو روز بسیار پر معنایی است. روزی نو و برآمدن آفتابی نو برای بشریت است. این روز را به رهبری و خلق کورد و همه‌ی رفقا تبریک می‌گویم. ما نیز به عنوان یگان‌های گریلا این روز را گرامی داشته و در قله‌ی کوه‌ها به کاشت درخت و نهال می‌پردازیم. چون رهبر آپو سمبل زندگی نو است، ما نیز در این روز درخت می‌کاریم و می‌گوییم که باید قله‌های کوهستان همیشه سبز بمانند و از یک زندگی نو پشتیبانی می‌کنیم.

دمهات عفرین گریلای ه.پ.گ:

روز تولد رهبر آپو روز بسیار مقدس و ویژه‌ای است. برای آنکه این روز را زنده نگه داریم و از آن صیانت کنیم، یگان‌های ما امروز به کاشت درخت بلوط پرداخته و روز تولد رهبری را با جوش و خروش و هیجان جشن گرفتیم. در چنین روزی رهبری در سیستم شکنجه‌ی امرالی قرار دارد و منزوی شده است. هر روز این شکنجه و حصر علیه رهبری و همچنین علیه خلق کورد سنگین‌تر می‌شود. ما نیز به عنوان شاگردان و دارای فلسفه‌ی زندگی آزاد رهبر آپو در این روز عهد خود را تکرار کرده و در چهارچوب کمپین حزبمان  "زمان، زمان آزادی است" به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

یگانهای گریلایی با کاشت درخت و جشن و شادی به این مراسم پایان دادند.