گریلاهای کوردستان از هوا و زمین بر اشغالگران ضربه می‌زنند

گریلاهای ه.پ.گ / یژا ستار در چارچوب کارزار «روز آزادی فرارسیده است» از هوا و زمین ارتش اشغالگر ترک را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

نیروهای گریلای جنبش آزادیخواهی کوردستان در چارچوب کارزار «روز آزادی فرا رسیده است» از عرصه آمَد تا زاپ، متینا و آواشین مقاومتی تاریخی را از خود به نمایش گذاشته‌اند و ضرباتی مهلک را بر ارتش غاصب ترک تحمیل کرده‌اند.

در این عملیات‌ها ١٢ اشغالگر کشته و ٩ اشغالگر نیز زخمی شده‌اند.

جزئیات عملیات گریلاهای کوردستان به نقل از مرکز رسانه و مطبوعات ه.پ.گ به این شرح است:

"روز ٩ ژانویه ٢٠٢١ ارتش اشغالگر ترک در منطقه شهید کندال ایالت آمد عملیات گسترده را آغاز کرده بود، نیروهای ما یگانی از اشغالگران را تحت کنترل قرار داده و پس از تعقیب آنان را هدف حمله قرار دادند. در این حمله از کشته شدن ٣ اشغالگر اطمینان حاصل شده و ٢ اشغالگر دیگر هم زخمی شده‌اند. پس از این عملیات دشمن اقدام به هلی‌برد نظامیان خود کرده و عملیات را گسترش داد. این عملیات ١٠ روز ادامه یافت و در ١٩ ژانویه ٢٠٢١ بدون کسب نتیجه به پایان رسید.

روز ١۴ آوریل ارتش اشغالگر ترک در منطقه شهید کندال عرصه آمَد عملیاتی را آغاز کرد. در این عملیات میان نیروهای ما و اشغالگران جنگ سختی درگرفت. این جنگ ۴٠ دقیقه به درازا کشید. رفیق ماهر فارقین در این جنگ قهرمانانه جنگیده و به شهادت رسید. رفیق دارا باگوک نیز زخمی به اسارت دشمن درآمد. ارتش ترک اعلام کرد که در این جنگ یک نظامی آنان کشته و ۴ نظامی دیگر زخمی شده‌اند. اما در این جنگ شمار زیادی اشغالگر کشته و زخمی شده‌اند، اما تعداد دقیق آن محرز نشده است. این عملیات تا ١٧ آوریل ادامه یافت و دشمن سپس عقب‌نشینی کرد.

پس از دریافت جزئیات بیشتر از هویت رفیق شهید ماهر فارقین با افکار عمومی در میان گذاشته می‌شود.

نیروهای دفاع هوایی شهید دلال ساعت ١٨:٣٠ روز ٢ مه در تپه زندوره عرصه متینا اشغالگران را هدف قرار دادند. در این عملیات به اهداف از پیش تعیین شده حمله شد و عملیات به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز به پایان رسید.

در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور؛

ساعت ١٨ روز ٢ مه اشغالگرانی که درصدد بودند با پرتاب گاز اشک‌آور به تونل‌های گریلا در تپه زندوره عرص‌ متینا وارد شوند با مقاومت قهرمانانه نیروهای ما روبرو شدند و مجبور به عقب‌نشینی شدند.

٨ اشغالگر کشته شدند

در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس؛

ساعت ٧:٣٠ روز ٢ مه اشغالگران مستقر در تپه شهید دلگش منطقه مروانوس عرصه آواشین هدف عملیات نیروهای ما قرار گرفتند. در این عملیات دو موضع اشغالگران در هم شکسته شد. در مجموع ٣ اشغالگر کشته و یک اشغالگر هم زخمی گردید. اشغالگران پس از این عملیات منطقه را آماج بمباران قرار دادند.

ساعت ١١:٣٠ روز ٢ مه نیروهای ما در تپه شهید دلگش منطقه آواشین به مواضع دشمن در این منطقه نفوذ کردند. این عملیات سپس به جنگ انجامید. در این عملیات ضربات مهلکی بر مواضع دشمن وارد شده است. تعداد دقیق کشته و زخمی‌های دشمن محرز نیست.

ساعت ١٣ روز ٢ مه اشغالگران درصدد پیشروی به سوی جیلوی کوچک در زاپ بودند. نیروهای ما این گروه از اشغالگران را هدف قرار دادند. از کشته شدن یک اشغالگر اطمینان حاصل شده است. همزمان اشغالگرانی که گردهم آمده بودند هدف عملیات انفجاری نیروهای ما قرار گرفتند. در این عملیات ۴ اشغالگر کشته و ٢ اشغالگر زخمی شدند. در این عملیات در مجموع ۵ اشغالگر کشته و ٢ اشغالگر زخمی شدند.

اشغالگران درمانده شده و از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنند

اشغالگرانی که در مقابل هنر جنگ و مقاومت نیروهای ما درمانده شده است برای کسب نتیجه مناطق آواشین، متینا و زاپ را بدون وقفه با هواپیما و هلی‌کوپتر آماج حمله قرار می‌دهند. اشغالگرانی که در مقابل تونل‌های جنگی مستأصل شده‌اند در بمباران تونل‌ها از سلاح شیمیایی بهره می‌گیرند.

جزئیات بیشتر بمباران‌های رژیم اشغالگر ترک به این شرح است؛

از ساعت ١٠ تا ١١ روز ٢ مه اشغالگران منطقه شهید سردار در آواشین را با سلاح‌های شیمیایی بمباران کردند.

ساعت ٢۴ روز ٢ مه دره کنفرانس عرصه آواشین دو بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

از ساعت ٢١:۴٠ تا ٢٢:٣٠ روز ٢ مه اقدام به هلی‌برد نظامیان خود در منطقه مام رشو در عرصه آواشین کردند.

از ساعت ٢٣ تا ٢۴ نیمه شب ٢ مه و ٣ تا ۴ صبحگاه ٣ مه هلی‌کوپترهای دشمن بر فراز منطقه قلاد بیدوه در عرصه زاپ به پرواز درآمدند. همزمان هلی‌کوپترهای جنگی نیز اقدام به حملات راکتی و گلوله‌باران قلا بیدوه کردند.

ساعت ٨:۴٠ روز ٣ مه منطقه قلا بیدوه در عرصه زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

از ساعت ٢٣ تا ٢۴ نیمه شب ٢ مه مناطق دراره، کیسته و زندوره در عرصه متینا از سوی هلی‌کوپترهای جنگی هدف حمله قرار گرفتند. همان روز منطقه دراره ۴ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

ساعت ۴:١٠ روز ٣ مه تپه زندوره در عرصه آواشین ٣ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

در این بمباران‌ها هیچ آسیبی به نیروهای ما وارد نشده است."