گریلاهای یژا ستار: با مبارزات خود به پیروزی می‌رسیم و آزاد خواهیم شد

گریلاهای یگان‌های زنان آزاد (یژا ستار) اعلام کردند که مشارکت فعالانه زنان در جنبش آزادیخواهی بزرگترین پاسخ به بردگی زن و ذهنیت مردسالاریست. زنان گریلا از زنان کوردستان خواستند تا مبارزه و سازماندهی خود را گسترش دهند.

گریلاهای یژا ستار اظهار کردند که مبارزه علیه رژیم فاشیست ترکیه را ارتقا داده‌اند و خاطرنشان کردند که مبارزات ایدئولوژیک و مسلحانه زنان در کوهستان‌های کوردستان متعلق به تمامی زنان است.

گریلاهای یژا ستار در مورد روز مبارزه با خشونت علیه زنان و هفته بین‌المللی زنان با خبرگزاری فرات گفتگو کردند.

دجله آمد از اعضای یژا ستار در سخنان خود گفت که زنان کورد در علیه هر گونه خشونت ایستادگی می‌کنند و با اشاره به حملات بی‌وقفه رژیم‌های استعمارگر بر کوردها در هر چهاربخش کوردستان افزود:"ما ارتش خود و نیروهای خوددفاعی را تشکیل داده‌ایم. ما نه تنها ارتش زنان کورد بلکه ارتش خود دفاعی تمامی زنان هستیم. ما به هیچ عنوانی خشونت و فشار را قبول نمی‌کنیم."

دجله آمد حملات دولتمردان ترکیه علیه زنان کورد را یادآور شده و گفت:"مادران ما باید قیامت بپا کنند. زنان باید میدان‌ها را به کنترل خویش درآورند. نباید از یاد ببریم که زن میهن، اخلاق، جامعه، زندگی و زبان و فرهنگ است. حمله به زنان حمله به جامعه و تمامی ارزش‌های انسانیست."

'با آگاهی از بازی‌های دشمنان، مبارزه را به پیش بریم'

اوین عفرین یکی دیگر از گریلاهای یژا ستار که خود را از رهروان راه بریتان و زیلان می‌داند با اشاره به پایبندی زنان گریلا به گسترش مبارزه علیه رژیم‌های فاشیست و اشغالگر کوردستان می‌گوید:"ما هیچ گاه در مقابل رژیم‌های فاشیست سر تسلیم خم نمی‌کنیم. ما باید مبارزه و سازماندهی خود را گسترش بخشیده و نیرومند کنیم. مبارزه ایدئولوژیک و مسلحانه‌ که ما اکنون در کوهستان‌هان آزاد آنرا به پیش می‌بریم نه تنها برای زنان کورد بلکه متعلق به زنان خاورمیانه و زنان جهان است. زنان جوان و دختران باید نسبت به سیاست‌های جنگ روانی رژیم‌های غاصب هشیار باشند و از خود دفاع کنند."

'پیروزی در نتیجه مبارزه بدست می‌آید'

آرزبا یکی دیگر از گریلاهای یژا ستار با اشاره به جایگاه ویژه زنان در پارادایم رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت:"ما همچون زنان کورد به کوهستان‌های آزاد کوردستان آمده‌ و راه رهبر آپو را پیش گرفته‌ایم. پیوستن ما زنان به مبارزه آزادیخواهانه پ.ک.ک بزرگترین پاسخ به بردگی زنان و رژیم مردسالار است. زنان تا زمانیکه از خود صیانت نکنند نخواهند توانست مبارزه را به شیوه‌ای صحیح به پیش برند. زن هر زمانی که به توانایی خود پی ببرد می‌تواند هویت خود را بشناسد. تمامی زنان را به مبارزه سازماندهی شده و منسجم فرامی‌خوانم. ما با مبارزات خود به پیروزی می‌رسیم و آزاد خواهیم شد."