حکم ۶ سال زندان برای یک مادر کورد

دایه زینب اسماعیلی، مادر کورد اهل روژهلات کوردستان به ۶ سال زندان محکوم شد.

دایه زینب (زینب اسماعیلی)، از اعضای مادران آشتی روژهلات کوردستان و اهل شهر دیولان توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این مادر کورد که پیشتر در ۸ اسفند ماه سال ۹۸ توسط نیروهای اطلاعات رژیم بازداشت شده بود، توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه به ریاست قاضی سعیدی با اتهام "عضویت در یکی از احزاب کورد" به ۵ سال حبس و با اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شد.

وی که پیشتر گوشی موبایلش در زمان بازداشت ضبط شده بود، به دلیل اینکه زمان برگزاری دادگاه به صورت پیامکی به گوشی وی فرستاده شده بود، از زمان دادگاه مطلع نشده و در آن شرکت نکرده بود تا بتواند از خود دفاع کند به همین دلیل به صورت غیابی محاکمه شده بود.

دایه زینب در ۸ اسفند سال ۹۸ بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سنه منتقل شده بود و پس از یک ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود.

دایه زینب مادر "محمد امین امیری" با نام سازمانی "هاوره لیلاخ" از اعضای یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) می‌باشد که سال ۲۰۱۴ در جریان جنگ با نیروهای داعش در شهر کوبانی به شهادت رسیده بود.

ماداران آشتی کوردستان سازمانی متشکل از مادران شهدا و زندانیان سیاسی اعدام شده کورد است. هدف این مادران کمک به برقراری صلح و حق‌ دادخواهی است. در سال‌های گذشته فشار و آزارهای نهادهای امنیتی از طریق احضارهای مکرر مادران آشتی به ویژه در شهرهای سنه، مریوان و دیولان افزایش یافته است.