حسو ابراهیم: با حکومت عراق توافقی انجام نداده‌ایم

حسو ابراهیم جانشین رئیس مشترک مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال گفت:"حکومت عراق و پ.د.ک برای اعمال توافقنامه پافشاری می‌کنند. توافقاتی با ی.ب.ش صورت گرفته است و این هم در چهارچوب خوددفاعی صورت گرفته است."

روز ٩ اکتبر میان پارت دمکرات کوردستان و حکومت عراق توافقنامه‌ای بر سر شنگال امضا شده بود. پس از این توافق ۸ هزار نیروی نظامی را به منطقه‌ی شنگال فرستاده بودند که سبب نارضایتی و اعتراضات شدیدی شده بود. پس از فرستادن این نیروهای نظامی می‌خواستند که مراکز نیروهای آسایش ایزدخان را بگیرند، اما کوردهای ایزدی واکنش شدیدی نشان داده و پس از این واکنش دیداری میان مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال و مسئولین حکومت عراق در شنگال انجام شده بود و در این دیدار تصمیم گرفته شد که در شنگال، سنونه و خانه سور مراکز آسایش ایزدخان گرفته نشوند.

حسو ابراهیم جانشین رئیس مشترک مجلس دمکراتیک شنگال به بررسی و ارزیابی رخدادهای اخیر شنگال پرداخت.

ابراهیم اعلام کرد که این توافق توسط ی.ب.ش انجام شده است و بنابر اطلاعیه وزارت پیشمرگه این وزارتخانه با توافقنامه پ.د.ک و حکومت عراق در مورد شنگال موافق نیست  و یک پیشمرگ عضو آن به شنگال بازنخواهند گشت.

'توافق توسط ی.ب.ش انجام شده است'

ابراهیم اعلام کرد، جامعه‌ی ایزدی علیه این توافق واکنش نشان داد و گفت، "اکنون می‌خواهند با کمک قانون در شنگال فرمان دیگری را اجرا کنند. میان حکومت عراق و آسایش ایزدخان توافقی انجام نشده است. از طرف ی.ب.ش توافقاتی انجام شده است. ی.ب.ش در برخی مناطق مستقر شده و برخی مناطق دیگر هم واگذار شده‌اند و ی.ب.ش این توافق را به انجام رسانده است. ی.ب.ش نیروی مدافع شنگال است. حکومت عراق و پ.د.ک بر تصمیم خود اصرار دارند. اما خلق ایزدی این توافق را نمی‌پذیرند و هر روز دست به اعتراض می‌زنند. ما جامعه‌ی ایزدی نیز اداره‌ی خود و آسایش خود را رها نمی‌کنیم. بر همین اساس مناقشه میان ما و آنها ادامه خواهد یافت. میان ما دیدارهایی در جریان است. ما مردم اکنون مبارزه می‌کنیم. آنها می‌خواهند شنگال را به کنترل خود درآورند. با این توافق می‌خواهند خلق را بی‌اراده و بی‌نیروی خوددفاعی باقی بگذارند. ایزدی‌ها مدتها مقاومت کردند و اکنون نیز به مقاومت ادامه می‌دهند."

'ما آشکارا می‌گوییم که پ.د.ک از دستگاه اطلاعات ترکیه دستور می‌گیرد'

حسو ابراهیم در ادامه گفت، پ.د.ک جامعه‌ی ایزدی را تهدید می‌کند و در این رابطه که گفته می‌شود پیشمرگه در شنگال مستقر شده است گفت،" پیشمرگه در شنگال مستقر نشده است. پیشمرگه نه در مدیبان و نه در سیبا شیخ خدر مستقر نشده است. تاکنون پیشمرگه در هیچ جایی مستقر نشده است. روز گذشته مسئول پیشمرگه حمید شدری اعلام کرد که پیشمرگه در این توافق جایی ندارد و یک پیشمرگه هم وارد شنگال نخواهد شد. تاکنون نیز میان حکومت عراق و آسایش ایزدخان هیچ توافقی صورت نگرفته است. مردم آسایش ایزدخان را به عنوان مدافع خود می‌بینند و بر حضور آنها اصرار دارند. خلق ما بیشتر از پ.د.ک می‌ترسند. چون ما می‌دانیم که پ.د.ک و پیشمرگه‌هایش مانند دستگاه اطلاعاتی دولت ترکیه هستند. ما آشکارا می‌گوییم که آنها برای دولت ترکیه کار می‌کنند. اکنون نه فقط در شنگال خطر پ.د.ک و پیشمرگه‌هایش وجود دارد، بلکه این خطر تمامی کوردستان را تهدید می‌کند."

ابراهیم در پایان سخنانش از همه‌ی دوستان ایزدی‌ها خواست که اجازه ندهند فرمان دیگری بر ایزدی‌ها تحمیل شود و گفت، تا رسیدن به پیروزی مبارزات آنها ادامه خواهد داشت.