جنبش جامعه دمکراتیک: خلق و نیروهای کوردستانی باید مانع از ایجاد جنگ بردارکشی شوند

(تَو-دَم) فراخوانی را خطاب به خلق و نیروهای کوردستانی و میهنی کوردستان منتشر کرده و از آنها خواسته است که در مقابل برنامه‌های توطئه‌آمیز دولت ترک هوشیاری خود را حفظ کرده، و با موضعگیری خود، مانع از روی دادن جنگ برادرکشی در میان نیروهای کورد در منطقه شوند

جنبش جامعه دمکراتیک TEV-DEM در رابطه با اختلافات پیش آمده در مناطق حفاظتی مدیا که نیروهای پارت دمکرات کوردستان را به مناطق تحت کنترل نیروهای مدافع خلق اعزام داشته‌اند، بیانیههای را منتشر کرد.

جنبش جامعه دمکراتیک TEV-DEM در این بیانیه اعلام نمود:

در نتیجه حملات نظامی ارتش اشغالگر ترک با تمامی اقدامات وحشیانه خود، اختلافات در جنوب کوردستان نیز افزایش یافته است. دولت فاشیست در شدیدترین دوران بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی خود، در دست‌یابی به اهداف و منافع خود دچار شکست شده است اما بعد از دست زدن به اشغالگری، بر اشغال تمامی کوردستان اصرار می‌کند و تلاش می‌کند تمامی دستاوردهای خلق کورد را از میان برداشته و اراده خلق و ارزش‌هایی که در این منطقه ایجاد شده‌اند از میان بردارد.

اما سیاست دولت فاشیست ترک در مقابل خلق کورد از ویژگی خاصی برخوردار است، این سیاست مبتنی بر 'در منگنه قرار دادن کورد و نیروهای کوردستان' است تا کورد را از طریق فتنه‌انگیری، سیاستهای اختلاف برانگیز و حمایت از جنگ برادرکشی، تضعیف نماید. به منظور دستیابی به این هدف نیز از ارتباطات خود با پارت دمکرات کوردستان استفاده می‌کند. پارت دمکرات کوردستان سیاستهای دولت فاشیست ترک را تحقق می‌بخشد. به این علت است که این حزب در وهله نخست سیاستها و اهداف و منافع دولت فاشیست ترک را در وهله نخست برآورده می‌کند. تمامی نیروهای میهنی کوردستانی و تمامی خلق ما از این مسئله به خوبی اطلاع دارند.

جنوب کوردستان و خلقمان آرزومند تحقق آزادی و زندگی شکوهمند بوده و برای آن قربانیهای فراوانی را تقدیم کرده‌اند. امروز نیز دوباره با لهیب شعله‌های دولت فاشیست ترک مواجه شده است که به طور مداوم این منطقه را به تجاوزگری تهدید می کند. به همین دلیل ما به عنوان جنبش جامعه دمکراتیک از خلقمان و تمامی نیروهای میهنی کوردستانی درخواست داریم که در مقابل این توطئه‌ها هوشیاری خود را حفظ کرده و نسبت به بروز احتمال جنگ برادرکشی هوشیار بوده و در مقابل آن موضعگیری نمایند. بر اهمیت حمایت از دیالوگهای کوردی-کوردی و محدود کردن تبهکاریهای دولت اشغالگر ترک و تلاشهای این دولت به منظور تضعیف و توقف زیاده خواهی‌ها تاکید داشته باشند.

ما به عنوان جنبش جامعه دمکراتیک از مسئولات پارت دمکرات کوردستان می‌خواهیم که نسبت به مقاصد دولت ترک هوشیار بوده و در دام دسیسه و توطئه‌های دولت ترک گرفتار نشوند. ما به اهمیت گفتگوی کوردی-کوردی باور داشته و این باور نیز برخاسته از خواسته میهنی خلقمان است.