کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک): دشمن به سبب این‌که از اتحاد خلق کورد وحشت دارد، دست به حمله می‌زند‌

کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) اعلام کرد، حمله به نمایندگی ک‌ن‌ک در هولیر حمله به اتحاد ملی کورد است، گفت: “دشمن از اتحاد ما می‌ترسد”.

در نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در هولیر در رابطه با حمله‌ و به قتل رساندن دنیز جودت بولبون‌ اطلاعیه‌ای از سوی ریاست مشترک کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک)، زینب مراد، قرائت شد. مراد، به قتل رساندن دنیز جودت بولبون را محکوم کرد و گفت: “این حمله یک حمله‌ی طبیعی نیست. مورد هدف قرار دادن نمایندگی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در هولیر، مورد هدف قرار دادن مبارزه‌ی اتحاد ملی و تمامی کوردهاست”.

مراد در ادامه گفت، این عمل تروریستی نه تنها عملی جنایت‌کارانه و تعرض به جان عضو کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) و فعال سیاسی است، بلکه همزمان حمله به خاک کوردستان و امنیت هولیر نیز است. مراد در ادامه گفت، با این حملات دشمنان نشان می‌دهند که تا چه اندازه از اتحاد ملی وحشت دارند و گفت: “زیرا اتحاد کورد، پاسخی به توطئه‌های اشغال‌گران علیه خلق ما و جنبش آزادی‌بخش کوردستان است”.