کنش اعتراضی حزب کمونیست کوردستان علیه اشغالگری

در شهر هولیر بخشی از اعضا و کادرهای حزب کمونیست کوردستان ‌(شیوعی) برضد حملات دولت اشغالگر ترکیه علیه منطقه تظاهرات کردند و فراخوان جلوگیری از این حملات را دادند.

با تداوم و وسعت یافتن حملات اشغالگری دولت ترکیه، موضع‌گیری، نارضایتی، مخالفت، اعتراض و فراخوان علیه اشغالگری دولت ترکیه افزایش می‌یابد.

در این چارچوب در مقابل ساختمان حزب کمونیست کوردستان در شهر هولیر علیه حملات و اشغالگری دولت ترکیه در باشور کوردستان، با حضور اعضا و کادرهای این حزب تظاهرات برگزار شد.

در این تظاهرات شعارهای ‌«نه به اشغالگری»، ‌«حکومت و پارلمان عراق موضع‌گیری‌تان کجاست» و ‌«سازمان ملل چرا ساکت است» سرداده شدند.

اعضا و طرفداران حزب کمونیست کوردستان از هر دو حکومت عراق و حکومت اقلیم کوردستان درخواست کردند که از حاکمیت ملی دفاع کنند و علیه اشغالگری دولت ترکیه ایستادگی کند.

همچنین حزب کمونیست کوردستان تاکید کرد که آنان برضد اشغالگری می‌باشند و سرکوب آزادی‌خواهان را محکوم کردند.