مبارزان آزادی کوردستان‌: باید با عصیان به مصادره کردن اراده خلق پاسخ داده شود

مبارزان آزادی کوردستان ‌(م‌ا‌ک) اعلام کردند که سیاست‌های مصادره کردن شهرداری‌ها غیر قابل قبول است و فراخوان داد که با عصیان به این مسئله پاسخ داده شود.

در بیانیه مبارزان آزادی کوردستان گفته شده‌‌ است: ‌«در انتخابات محلی مورخ ۳۱ مارس ۲۰۲۴، ما اراده خلق میهن‌دوست‌مان را تبریک می‌گوییم. در انتخاباتی که خلق ما خودمدیریتی را بیان داشت،‌ آک‌‌پ-م‌ه‌پ فاشیست تمامی امکانات دولت را بکار بست و حیله و انتقال رای دهندگان جعلی را نیز اجرا کرد. علیرغم تمام این اعمال، دم پارتی ۷۸ شهرداری را بدست آورد. با این انتخابات خلق کورد اراده خود را نشان داد و پارادایم رهبر ما مدیریت خلق بدست خود را بدست آورد.»

در این بیانیه اعلام شد که سیاست‌های رژیم فاشیست شکست خورده و گفته شد‌: ‌‌‌‌‌‌‌«به دلایلی تهی از معنا، اراده خلق وان مصادره شده است. این قابل قبول نیست.»

در این بیانیه همچنین گفته شد‌: ‌‌«خلق‌ما در هرجایی که ساکن است، اگر با عصیان به این وضعیت پاسخ ندهد کوشش خواهد شد تا تمام شهرداری‌هایی که بدست آورده شده را نیز مصادره کنند. به همین دلیل لازم است که خلق ما در همه جا عصیان کند و در برابر این وحشیان فاشیست مصادره‌کننده قیام کند.»