مجلس خودمدیریتی شنگال در مورد مذاکره با هیئت حکومت عراق بیانیه‌ای منتشر کرد

مجلس خودمدیریتی شنگال در مورد دیدار و مذاکره امروز با هیئت حکومت عراق بیانیه‌ای منتشر کرد.

عصر دوشنبه (١۵ مارس) جلسه‌ی هیئت عالی حکومت عراق و مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال پایان یافت. هیئت عراقی پس از پایان جلسه اعلام نمود: شنگالی‌ها متحمل رنج و درد فراوان شده و شهدای بسیاری دادند. به همین دلیل رنج‌های آنها فراموش نخواهد شد. خودمدیریتی نیز درخواست‌های خود را ارائه کرده است.

در بیانیه‌ی مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال یادآور شده است، شنگالی‌ها پس از توافق میان بغداد و هولیر بدون وقفه دست به فعالیت و تجمع زده و خواستار به رسمیت شناختن اراده‌ی ایزدی‌ها شده‌اند.

همراه با این تجمعات و راهپیمایی‌ها همچنین خودمدیریتی به درخواست مردم شنگال با بسیاری از طیف‌های سیاسی و نظامی دیدار کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است، "در سایه‌ی مقاومت خلق و این دیدار‌ها، امروز هیئت عالی حکومت عراق به شنگال سفر کرده و با اداره‌ی خودمدیریتی دیدار کرده است."

موضوع اصلی مورد گفتگوی دیدار امروز، به رسمیت شناختن اداره‌ی خودمدیریتی شنگال و نیروی دفاعی شنگال بود. هر دو نیرو در زمان فرمان از خلق ایزدی دفاع کردند.

مجلس خودمدیریتی دمکراتیک شنگال اعلام کرد، برای آن که حکومت عراق مسائل خود را حل کند، باید ابتدا این دو نیرو را در شنگال به رسمیت بشناسد و حقوق مشروع جامعه‌ی ایزدی را در چهارچوب قانون اساسی عراق تضمین نماید.

در ادامه‌ی این بیانیه همچنین آمده است، "در این جلسه ما به وضوح به مسئولین عراقی اعلام کرده‌ایم که باید مسائل از راه گفتگو حل شوند و نه با تهدید و نیروی نظامی."

مجلس خودمدیریتی شنگال خاطرنشان نمود که  در این دیدار راه‌حلی دائمی پیدا نشد، اما آنها اساس گفتگوهای آینده را ایجاد کردند. همچنین آنها انتظار دارند که حکومت عراق به اراده‌ی مردم شنگال احترام بگذارد.

در پایان بیانیه همچنین آمده است،"مبارزات ما مبارزاتی مشروع است، به همین دلیل از مبارزات خود دست برنخواهیم داشت. تهدیدها و حمله‌ی نیروهای گوناگون علیه خود را نمی‌پذیریم. ما آماده هستیم از راه گفتگو با طیف‌های مختلف مذاکره کنیم."