عملیات گریلا در زاپ، خواکورک و متینا

عملیات‌های گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان علیه سربازان اشغال‌گر ترکیه بدون توقف ادامه دارند. در این عملیات‌ها یک پهباد حامل مواد منفجره منهدم گردید، ۴ سنگر نیز مورد اصابت قرار گرفتند.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) درباره‌ی عملیات نیروهای گریلا و حملات ارتش اشغال‌گر ترکیه، بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه بدین شرح است: 

در منطقه شهید دلیل واقع در غرب زاپ: 

۱۳ نوامبر ساعت ۰۹:۰۰ در میدان مقاومتی تپه‌ی جودی با سلاح سنگین اشغال‌گران مورد هدف قرار گرفتند و تحرکات اشغال‌گران متوقف گردید. 

 ۱۳ نوامبر ساعت ۱۰:۱۰ در میدان مقاومتی تپه‌ی جودی یک پهباد حامل مواد منفجره با سابوتاژ منهدم گردید. 

 ۱۳ نوامبر ساعت ۱۴:۰۰ در میدان مقاومتی کمک تپه‌ی جودی با سلاح نیمه اتوماتیک اشغال‌گران مورد هدف قرار گرفتند. یک سنگر مورد اصابت قرار گرفت. 

 ۱۳ نوامبر ساعت ۱۹:۴۰ در میدان مقاومتی تپه‌ی جودی نیروهای یژا استار ما با سلاح سنگین ۲ بار بالگردهای دشمن را هدف قرار دادند.  

۱۴ نوامبر ساعت ۰۷:۰۰ در میدان مقاومتی تپه‌ی جودی با سلاح نیمه اتوماتیک اشغال‌گران مورد هدف قرار گرفتند. یک سنگر مورد اصابت قرار گرفت. 

 ۱۴ نوامبر ساعت ۰۷:۱۰، ۰۸:۰۰، ۰۸:۳۰ و ۱۰:۱۰ در میدان مقاومتی تپه‌ی جودی نیروهای یژا استار ما با سلاح سنگین به اشغال‌گران حمله کردند و تحرکات آنان را متوقف نمودند.  

۱۴ نوامبر ساعت ۱۱:۱۰ و ۱۴:۲۰ در میدان مقاومتی تپه‌ی جودی با سلاح نیمه اتوماتیک اشغال‌گران مورد هدف قرار گرفتند. یک سنگر مورد اصابت قرار گرفت. تحرکات اشغال‌گران متوقف گردید.  

۱۳ نوامبر بین ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰ در میدان مقاومتی تپه‌ی آمدیه ۱۰ بار با سلاح سنگین به اشغال‌گران حمله شد. 

۱۵ نوامبر ساعت ۱۲:۳۰ و ۱۲:۴۰در میدان مقاومتی تپه‌ی آمدیه با سلاح سنگین به اشغال‌گران حمله شد. 

در منطقه‌ی متینا: 

۱۴ نوامبر ساعت ۰۹:۱۵ در میدان مقاومتی تپه چارچل، با سلاح سنگین به اشغال‌گران حمله گردید. 

۱۵ نوامبر ساعت ۱۱:۳۰ در میدان مقاومتی تپه اورته با سلاح سنگین به اشغال‌گران حمله گردید.  

در منطقه‌ی خواکورک: 

۱۴ نوامبر ساعت ۱۰:۳۰ در منطقه‌ی تپه‌ی شهید کاموران با سلاح سنگین به اشغال‌گران حمله شد.  

۱۴ نوامبر ساعت ۰۸:۰۰ در میدان مقاومتی ارموش با سلاح سنگین به اشغال‌گران حمله شد. 

حملات ارتش اشغال‌گر ترکیه با سلاح ممنوعه، گازهای شیمیایی و پهبادهای حامل مواد منفجره: 

 ۱۳ نوامبر در منطقه‌ی زاپ، سنگرهای نبرد در میدان مقاومتی سیدا یک بار با سلاح ممنوعه بمباران شدند. 

۱۴ و ۱۵ نوامبر در منطقه‌ی متینا، سنگرهای نبرد در میدان مقاومت تپه‌ی چارچل، ۴ بار با پهبادهای حامل مواد منفجره بمباران شدند.  

۱۵ نوامبردر منطقه‌ی متینا، سنگرهای نبرد در میدان مقاومتی تپه‌ی اورته ۳ بار با بمب ممنوعه بمباران شدند.  

۱۳ و ۱۴ نوامبر سنگرهای نبرد در میدان مقاومتی تپه‌ی جودی ۱۴ بار با پهباد حامل مواد منفجره بمباران گردید.  

۱۴ نوامبر سنگرهای نبرد در میدان مقاومتی تپه‌ی آمدیه، ۲ بار با پهبادهای حامل مواد منفجره‌ی ممنوعه، بمباران شدند. 

سایر حملات ارتش اشغالگر ترکیه: 

۱۴ و ۱۵ نوامبر در منطقه‌ی شهید دلیل واقع در غرب زاپ تپه‌ی جودی، منطقه‌ی مقاومت تپه‌ی بهار ۲ بار، در منطقه‌ی متینا میدان گولکا، روستای بشیلی، روستای درگله ۴ بار، در منطقه‌ی خواکورک میدان گوشین، بربزن، تپه‌ی شهید هاوار و شهید شریف ۴ بار و در مجموع ۱۰ بار با هواپیمای جنگی بمباران شدند. 

۱۴ و ۱۵ نوامبر مناطق زاپ، شهید دلیل واقع در غرب زاپ، متینا و خواکورک با بالگرد بمباران شدند. 

مناطق زاپ، شهید دلیل واقع در غرب زاپ، متینا و خواکورک هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند.