عملیات نظامی در روستاهای کانی‌رَش

ارتش اشغالگر ترکیه در حومه کانی‌رَش چَولیگ حمله نظامی را آغاز کرده است.

عملیات‌های اشغالگرانه

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، ارتش اشغالگر ترکیه از شامگاه گذشته عملیات نظامی خود را در روستاهای هش‌هشوک، وار آرب و دامنه‌های جراژور در منطقه کانی‌رَش چولیگ آغاز کرد.
گزارش شده است که عملیات اشغالگران با برپایی کمین همچنان ادامه دارد.