مقاومت خانواده شنیاشار ٣٣مین روز خود را سپری کرد

خانواده شنیاشار که پدر و دو پسر آنان از سوی رژیم ترک به قتل رسیده‌اند از ٣٣ روز پیش در مقابل ساختمان دادگستری رحا دست به تحصن عدالت زده‌اند.

«تحصن عدالت» امینه شنیاشار که همسر و دو پسرش از سوی عناصر نماینده آ.ک.پ رحا ابراهیم خلیل یلدز قتلعام شده بودند از روز ٩ مارس در مقابل ساختمان دادگستری رحا آغاز شده و امروز در ٣٣مین روز ادامه دارد.

امینه شنیاشار خواستار محاکمه عاملان قتل همسر و دو پسرش است. وی همچنین خواستار آزادی یک پسر دیگر خود به نام فاضل شنیاشار است که از سوی دولت ترک به گروگان گرفته شده و به ٣٧ سال و ٩ ماه حبس محکوم شده است.

امینه شنیاشار و پسرش فرید اعلام کرده‌اند که تا تحقق عدالت به تحصن خود ادامه می‌دهند. چند روز پیش پلیس ترک به فرید شنیاشار حمله کرده بود و وی برای چندین ساعت در بیمارستان بستری شد.