"مقاومت قهرمانانه شاهین‌‌های زاگرس ادامه دارد"

گریلاهای یژا ستار که در مناطق حفاظت شده میدیا مبارزه می‌کنند، اعلام کردند، در عملیات انقلابی شاهین‌های زاگرس مقاومتی بی‌مانند در جریان است و هر روز نیروهای گریلا ضربات سنگینی به ارتش ترکیه وارد می‌کنند.

حملات اشغالگرانه‌ی ارتش ترکیه علیه جنوب کوردستان ادامه دارد. درسیم باران، نوجان حقی و نوژیان سپرتی گریلاهای یژا ستار که در عملیات انقلابی شاهین‌های زاگرس حضور دارند، در مورد حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه و مقاومت گریلا  با خبرگزاری فرات مصاحبه‌ای انجام دادند.

درسیم باران اعلام کرد، آنها علیه حملات اشغالگرانه به خاک کوردستان در هر جایی که باشند پاسخ مناسب می‌دهند. ما گریلاهای یژا ستار برای مقاومت مقابل اشغالگری در هر زمان حاضر هستیم و در هر لحظه به وظیفه خود عمل می‌کنیم. امروز در عملیات انقلابی شاهین‌های زاگرس مقاومت قهرمانانه‌ای در جریان است. همه‌ی جهان این را می‌بینند. دولت اشغالگر ترکیه به هرگونه حمله‌ای دست می‌زند. به خلق ما، مزار شهدای ما و زبان و فرهنگ و ارزش‌های ما حمله می‌کند. ما با پیشاهنگی رفقا سرحد، دیلان، روکن و سارا مقاومت کرده و می‌بینیم که حملات دشمن چگونه خنثی می‌شود.

دشمن با هر روش ممکن به مناطق گریلا حمله می‌کند. هر کس باید این واقعیت را ببیند که دشمن چگونه حمله می‌کند و قصد پیشروی دارد. مخصوصاً خلق ما و دوستان ما باید این حقیقت را ببینند. البته علیه هرگونه حمله‌ی دشمن ما حاضر و آماده هستیم و به آنها پاسخ مناسب خواهیم داد. گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار با تاکتیک و روش‌های نوین در منطقه به دشمن ضربه می‌زنند.

دولت ترکیه امروز به همه کوردهای مقاومت‌گر حمله می‌کند. علیه دشمن در هر چهار بخش کوردستان خلق ما باید یکی شوند. اگر یک بخش از کوردستان به پا خیزد و قیام کند، سایر بخش‌ها نباید سکوت کنند. امروز هزاران جوانان ما در کوهستان‌ها برای رهبری خود و خلق خود، جانشان را فدا می‌کنند. باید خلق ما نیز این حقیقت را ببینند و با گریلا یکی شوند. در هر چهار بخش کوردستان خلق ما به ویژه جوانان باید از مقاومت صیانت کنند.

نوجان حقی نیز اعلام کرد، گریلاهای یژا ستار با اراده و روحیه‌ی عالی در برابر حملات دشمن مقاومت می‌کنند. وی گفت، "ما با فلسفه‌ی رهبری مبارزه را به پیش می‌بریم. دشمن زمانی که به ما حمله می‌کند، به تاکتیک‌ها تکنولوژی و ابزار مدرن خود تکیه می‌کند. اما مقاومت گریلا همه‌ی آنها را شکست داده است. دشمن ما تا آن حد بزدل و ترسو است، زمانیکه در مام رشو نتوانست مقاومت رفقای ما را بشکند، از اسلحه‌ی شیمیایی استفاده کرد. ما فدایی‌های رهبر آپو و خلق خود هستیم و مقاومت رفقای خود را تا پایان ادامه می‌دهیم. ما معتقدیم خلق ما نیز باید مقاومت کرده و دشمنان را شکست دهد."

نوژیان سپرتی گریلای دیگر یژا ستار گفت، حمله دشمن در سالگرد قتل‌عام ارمنی‌ها به مناطق حفاظت شده‌ی میدیا تصادفی نیست. وی گفت؛"من به عنوان یک گریلای یژاستار که در عملیات انقلابی شاهین‌های زاگرس شرکت کردم، علیه حملات دشمن مبارزه می‌کنم. همانطور که می‌دانیم دشمن از همه‌ی توان خود در این جنگ استفاده می‌کند. آنها می‌گویند، این جنگ علیه پ.ک.ک است. اما هدف واقعی آنها پاکسازی همه کوردها است. آغاز حملات آنها در سالگرد قتل‌عام ارمنی‌ها امری تصادفی نیست. می‌خواهند خلق کورد را نیز به این سرنوشت دچار کنند. اما آنها به دلیل مقاومت گریلا نمی‌توانند به تونل‌های رفقای ما نزدیک شوند. زمانی که در مقابل رفقای ما شکست خوردند، از سلاح شیمیایی استفاده کردند. ارتش ترکیه توانایی و جرات مقابله با گریلا را ندارد و این نشان دهنده توان و قدرت گریلا است.

دشمن تبلیغ می‌کند که گویا در جنگ مام رشو پیروز شده است، اما ما می‌دانیم در آن جا چه مقاومتی انجام شد. مقاومت در مام رشو اراده‌ی ما را افزایش داده و به ما قدرت بخشید. دشمن باید بداند اکنون خلق کورد ناتوان نیست، از زمانی که پ.ک.ک تاسیس شده است، همین گونه بوده است. اکنون پ.ک.ک بسیار قدرتمند است و مقاومت می‌کند. ما هر روزه ضربات سنگینی به دشمن می‌زنیم. در عملیات‌های آمد، الیح و شرنخ ضربات سنگینی به ارتش ترکیه وارد شد."

اکنون جنگ پ.ک.ک فقط جنگ مسلحانه نیست. رفیق قاسم انگین گفت؛'ما جانمان را فدا می‌کنیم و برای استعمارگران به شب سیاه تبدیل خواهیم شد. همانطور که دشمن اجازه نمی‌دهد که کوردها در خاک خود آزادانه زندگی کنند، ما نیز زندگی آنها را به زهر تبدیل خواهیم کرد'. دشمن در جنوب کوردستان تعداد زیادی مقر و پادگان نظامی تاسیس کرده است، آنها شماری از خلق ما را مجبور به جاسوسی و مزدوریگری می‌کنند. باید خلق ما در جنوب کوردستان علیه این اقدامات ترکیه موضع‌گیری کنند. خلق ما باید مبارزات خود را افزایش داده و رویای شهدا را به حقیقت مبدل سازند."