ن‌پ‌گ پیام تبریکی برای پیروزی گریلاها منتشر کرد

فرماندهی قرارگاه ن‌پ‌گ به تمامی فرماندهان و مبارزانی که عملیات انقلابی شهید جوان - شهید اندوک را انجام دادند و برای آن تلاش کردند، تبریک گفت.

بیانیه ن‌پ‌گ

در بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکز مدافع خلق (ن‌پ‌گ) موارد زیر آمده است:

 «در ابتدا صمیمانه به همە رفقای عزیز با احساسات انقلابی درود می‌فرستیم که با شجاعت و روحیه فدایی آپویی در عملیات انقلابی شهید جوان-شهید آندوک شرکت کرده و جشن رستاخیز خلق کورد، جشن نوروز را با معنادارترین روش تبریک گفتند. در شخص شهدای نوروزی خود اکین و جانشِر که با موضع‌گیری کاوه معاصر مظلوم دوغان به استقبال نوروز آزادی رفتند و آتش نوروز را روشن کردند و ضربات سنگینی بر ارتش ترکیه وارد کردند، از همه شهدای خود با احترام و افتخار یاد می‌کنیم.

۱۹ مارس در منطقه مقاومت تپه آمدیه در مرکز ۴ پایگاه ارتش اشغالگر ترکیه دو پایگاه مهم حفاظت از تانک‌ها و سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفت. پس از وارد شدن ضربه سنگین به دشمن با تکنیک و تاکتیک خاص به سمت مواضع و مخفیگاه اشغالگران رفتند. به مداخله دشمن با تانک و توپ پاسخ لازم داده شد و هر دو پایگاه حفاظت شده دشمن به میزان قابل توجهی منهدم شد. تمامی تدابیر ارتش اشغالگر ترکیه با این عملیات شکست خورد و عملیات انقلابی از ۸ جناح انجام شد و به پیروزی رسید. با روحیه نوروزی، گریلاها عقاب وار به حفاظت شده‌ترین پایگاه دشمن در میدان حمله کردند و ضربه سنگینی به ارتش ترکیه وارد کردند. ارتش اشغالگر ترکیه نتوانست در مقابل این امر کاری بکند، نتایج عملیات انقلابی را پنهان کرد و سعی کرد از دیده شدن و تاثیر تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ه‌پ‌گ جلوگیری کند.

این که جشن نوروز مردم میهن‌دوست کورد با یک عملیات انقلابی پیروزمندانه برگزار شد بسیار معنادار بود. به تمامی فرماندهان و مبارزانی که با روحیه نوروزی در تمامی مراحل عملیات انقلابی شهید جوان-شهید اندوک شرکت کردند تبریک می‌گوییم.

پیکر رفقا اکین رودی و جانشِر شراوا که از مبارزان ممتاز آپویی بودند در میانه نبردی سنگین، گرفته شد که نمونه‌ای عالی از وفاداری به شهدا و وفاداری به ارزش‌هاست. نمایش مبارز فدایی آپویی در صیانت از شهدا و رفقایش، عملیات شما را معنادارتر و ارزشمندتر کرده است. به پاس موضع‌گیری شما، بار دیگر به قدرت عملیات انقلابی تبریک می‌گوییم، به ایستار شما درود می‌فرستیم.

رفقای عزیز، هر نوروز برای ما وسیله‌ای برای شروع و گام‌های نو شده است. برخورد شما که با روحیه نوروزی به استقبال نوروز رفتید نشان داد که مبارزه ما برای سال جدید نیز با همین سرعت و روش و نتایج خواهد گذشت. ما معتقدیم که بر این اساس شما خود را عمیق‌تر خواهید کرد و به پیروزیهای بزرگتری دست خواهید یافت. برای شما آرزوی پیروزی داریم.»