نوژین بریتان: مبارزه ما برای آزادی تمامی خلق‌هاست

رژیم ایران از سیاست نابودی جنبش‌های غیروابسته به خود دست برنداشته است. به شیوه‌ای غیرقانونی از مشارکت جوانان در این جنبش‌ها جلوگیری می‌کند. جنبش ما تمامی خلق‌ها را مبنای مبارزات خود می‌داد و بر این مبنا به پیش گام برمی‌دارد.

نوژین بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی بحران‌های اخیر در ایران، تلاش‌های آمریکا برای بکارگیری کورد در راستای منافع خود علیه رژیم ایران و مواضع پژاک در این رابطه پرداخت.

'مردم به آمریکا اعتمادی ندارد مسائل را حل کند'

خلق‌های این منطقه بر این مهم واقفند که آمریکا به هیچ عنوان قابلیت و سنخیتی جهت چاره‌یابی مسائلی که خود بانی آن‌هاست را ندارد. آمریکا طی مداخلات خود در خاورمیانه تجربه و شناخت کافی در مورد خلق‌های منطقه، مطالبات و فرهنگ آن‌ها کسب نموده. پس ممکن است درصدد بکارگیری نیروهای مردمی و تمامی پتانسیل‌های منطقه در راستای منافع خود باشد. این موضوع نشات گرفته از کاراکتر سودجو و بی‌پروای نظام سرمایه‌داری در استعمال و مارژینال نمودن نیروهای انقلابی می‌باشد.

'مبارزات ما متکی بر نیروی خلق‌ها و احیای جامعه‌ای اخلاقی – سیاسی ا‌ست'

خط مبارزاتی ایدئولوژیکی ما متکی بر نیروی خلق‌ها و احیای جامعه‌ای اخلاقی – سیاسی ا‌ست. تلاش ما ایجاد شخصیت آزادی‌ است که به توان پیشاهنگی، سازماندهی و دفاع از خلق و برساخت جامعه‌ی انقلابی در راه دست‌یابی به حیاتی در شان انسان، بر مبنای دمکراسی، آزادی زن و اکولوژیک‌ دست می‌یابد؛ نه تشکیل و جمع‌آوری سربازان بدون فکر و اراده‌ای که همانند بمبی که پیم آن کشیده شده در دستان استعمارگران سرمایه‌دار جهانی قرار گیرند.

"با الهام از انقلاب روژاوا خود را برای هر شرایطی آماده می‌کنیم"

جنبش انقلابی و آزادی‌خواه خلق کورد، پژاک، با در نظر گرفتن تجربیات ارزشمند روژآوای کردستان در تلاش است نیروهای خود را در تمامی زمینه‌ها‌ و شرایطی که حیات و ارزش‌های اجتماعی نه تنها خلق کورد بلکه تمامی خلق‌های ایران را در معرض تهدید و نابودی قرار دهد، آماده نماید. البته این فعالیت‌ها و مبارزات تنها محدود به جنبش و یا حزب نیست و بایستی توده‌های مردمی به‌صورت خلق‌های انقلابی سازماندهی گردند. چنین جامعه‌ای توان دفاع از خود را داشته و اراده‌ی سیاسی خویش را احیا و سازماندهی می‌نماید. این رژیم با پیشبرد و سازماندهی جنگ به صورت آکتیو در خارج از مرزها به تبلیغات مبنی بر امنیت و نیرومندی در داخل می‌پرداخت. اما تهدیدات خارجی تا مراکز استراتژیک نظامی – سیاسی‌، اشخاص و فرماندهان پست‌های امور حساس‌ نزدیک شده و ضربات سنگینی بر نظام محافظه‌کار ایران وارد آورد.

'رژیم ایران با سیاست‌های ضدبشری جوانان را از مبارزه بازمی‌دارد'

می‌توان گفت رژیم ولایت‌فقیه ایران علی‌رغم ادعای آنتی‌امپریالیست بودن خود، به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم درون چرخه‌ی تحمیلات نیروهای هژمونی قرار گرفته و با آن همرنگ و هماهنگ می‌شود. رژیم استبدادی ایران در برابر مطالبات خلق‌ها از تمامی اقشار، اصناف، زنان و جوانان رویه‌ای بسیار خشونت‌آمیز و غیرانسانی در پیش گرفته است. زنان و جوانان ایران در چند سال اخیر با مقاومت‌های تاریخی و بی‌نظیرشان در برابر سیاست‌های تحمیلی و به تسلیمیت کشاندن، رژیم مخوف ایران را با شکست مواجه ساختند. دستگاه قضایی ایران با صدور احکام ضدبشری اعدام سعی در آن دارد این نیروهای راستین دمکراسی و آزادی را به انفعال کشاند و آنان را از آرمان‌ و مبارزاتشان دچار سرخوردگی نماید. از سوی دیگر با ترویج سیاست بیوقدرت و تحمیل فقر و بیکاری در سرزمینی که غنای منابع روزمینی و زیرزمینی در دنیا کم‌نظیر است، در تلاش برای سلطه و کنترل جامعه است و این گونه مردم را به مرحله‌ای برساند که تنها به فکر سیر کردن شکم‌شان باشند.

'زنان و جوانان علیرغم تمامی مشکلات باز هم در برابر رژیم ایستادگی می‌کنند'

تمامی تلاش و هم وغم رژیم چنان که در اطلاع‌رسانیِ برنامه و سیاست‌های سالانه‌ی خود دست‌نشان ساخت هرچه بیشتر تمرکز قدرت، یکدست‌سازی حاکمیت و اختناق بیشتر جامعه است. این واقعیات بر تمامی فعالیت‌های اجتماعی و تنظیمات خودجوش جامعه اعم از نیروها، سازمان‌ها، اشخاص ملی – مذهبی، روشنفکران، به ویژه هنرمندان و سیاستمداران شکلی اعمالی و اجرائی یافته است. علی‌رغم سانسور، زندان، اعدام و ایجاد رعب‌ و وحشت شدید، خلق‌های ایران با پیشاهنگی زنان و جوانان در سراسر ایران، حتی در اسارت و سیاهچاله‌های مرگ؛ یعنی زندان‌های ایران با جسارت و مقاومتی که قابل ستایش است از یکدیگر و ارزش‌های مشترک انسانیشان صیانت به عمل می‌آورند. فعالیت و مبارزات جنبش ما در راستای آزادی و همزیستی خلق‌ها است.

'مبارزه‌ای مشترک، همه‌جانبه و فراملی لازم است'

حمایت و صاحب‌داری از نیروهای واقعی دمکراسی که امروزه در مقاومت و ایستار کارگران، زنان، کشاورزان، کارمندان، عشیره‌ها، هنرمندان، آزاداندیشانی که رنجِ آفرینش و نیروی تداوم حیات جامعه را تولید می‌کنند، سیر خط مبارزاتی ماست. در این راستا ما در تلاشیم عرصه و میادین جدیدی را جهت سازماندهی، همبستگی و توانمندسازی تمامی این نیروهای به حاشیه رانده شده‌ را مبنای فعالیت‌هایمان قرار دهیم. هیچ انسانی از تمامی اقوام و ملت‌ها را از ایجاد ارتباط، اشتراک نظر و شناسائی نقاط ارزشی مشترک مستثنی قرار نخواهیم داد. سنگربندی، مبارزات دفاعی – اجتماعی – آموزشی – هنری در کنار فعالیت‌های تئوریکی و ارائه‌ی نقشه‌‌ی راه ( پروژه‌ی چاره‌یابی دمکراتیک مسائل ایران ) ما در داخل ایران و روژهلات کوردستان، طی سال‌های گذشته نیرو، جایگاه تعیین ‌کننده و قابل اطمینانی در میان جامعه نسبت به جنبش‌مان ایجاد نموده است. ما با درک چنین اطمینان و پشتیبانی‌ای، به‌ویژه طی بررسی برنامه و شیوه‌های مبارزاتی خود در کنگره‌ی پژاک و کودار که در سال گذشته برگزار شد، تمامی سیاست‌های مبارزاتی خود را بر محور چگونگی چاره‌یابی مسائل حیاتی که امروزه گریبان جامعه را گرفته و روزانه جامعه را به سوی خودکشی و تسلیمیت در برابر رژیم استعمارگر و ضدانسانی حاکم بر ایران سوق می‌دهد، از نو پایه‌ریزی نموده‌ایم. چگونگی کارآمدسازی و احیای توان زنان و جوان از تمامی خلق‌های ساکن ایران جهت تمام مسائل  اقتصادی، آموزشی – بهداشتی محوریت پروژه‌ و برنامه‌ریزی‌های ما می‌باشند. اما آنچه مهم است همراهی و مشارکت جامعه است، در غیر این‌صورت هیچ پروژه، نیرو و حزبی جهت محافظت و پیشرفت جامعه کافی نبوده و نخواهد بود. این پتانسیل خلق‌ها است که در کانال حزب آزادی‌خواه پژاک و نظام کنفدرالیسم دمکراتیک کودار به توان چاره‌یابی و تحول ساختن ایران دست خواهند یافت.